An effective economic response to the Coronavirus in Europe
Maria Demertzis, André Sapir, Simone Tagliapietra i Guntram B. Wolf
2020

Abstract

Aquest article planteja com hauria de ser una resposta econòmica contundent i coordinada per part dels governs europeus per mitigar les conseqüències econòmiques que tindrà la pandèmia del coronavirus. Segons aquesta visió, els estats haurien d’augmentar la seva despesa pública per enfortir els sistemes sanitaris i evitar que els treballadors i les empreses pateixin directament la recessió. A més, els estats haurien de tenir un paper fonamental a l’hora de proporcionar una seguretat macroeconòmica que permetés evitar els efectes secundaris del xoc econòmic i el Banc Central Europeu hauria d’assegurar la liquiditat i augmentar el seu programa de compra de deute públic.Idees principals

L’article ofereix un diagnòstic de la situació econòmica actual: 

  • Els mercats han reaccionat de forma violenta a la pandèmia del coronavirus i molts sectors econòmics s’han vist afectats per la reducció de l’oferta causada dels talls en les cadenes de subministrament i per la impossibilitat dels treballadors d’anar a treballar i de la demanda, causada per la incertesa i la disminució en el consum i la inversió.
  • Com més duri el problema sanitari més duraran les dificultats econòmiques. 
  • Si es mantenen les fronteres obertes cal una resposta coordinada a nivell europeu i internacional.


Conclusions

Segons l’article, si els governs volen mitigar l’efecte de la crisi hauran de respondre a la situació actual amb les següents mesures: 

  • Enfortir el finançament dels sistemes sanitaris nacionals a través d’una acció fiscal coordinada i enfocada als sectors més afectats. 
  • Impulsar mesures orientades a sostenir els treballadors, les empreses i les comunitats locals per tal de protegir la seva capacitat productiva. 
  • A nivell macroeconòmic, crear una situació segura per evitar les restriccions financeres i de cash-flow i mantenir els nivells d’ocupació. Això s’aconseguiria aturant els pagaments de les contribucions de les empreses a la seguretat social, els impostos sobres les nòmines i finançant el pagament d’hipoteques i ho finançaria cada Estat incrementant el deute públic. 
  • El Banc Central Europeu hauria de proporcionar liquiditat, augmentar les swap lines per assegurar la liquiditat del dòlar i augmentar el programa de compra de bons per prevenir la tensió al mercat de deute públic. 
  • En resum: caldrà fer “el que sigui” per preservar vides i reduir l’impacte de l’epidèmia en l’economia. 


Accedeix a l’article complet.

back to top