CoronaNet: A Dyadic Dataset of Government Responses to the COVID-19 Pandemic
Cindy Cheng, Joan Barceló, Allison Spencer Harlnett, Robert Kubinec i Luca Messerschmidt
2020

Abstract

Un equip d’acadèmics de renom i amb procedències molt diverses analitzen la implementació de més de 4.500 polítiques en diferents països arreu del món per frenar la pandèmia del Covid-19 que s’ha escampat per tot el planeta. Aquestes mesures adoptades pels diferents governs són molt variades i s’han interpretat conjuntament amb altres dades com el nombre de contagis, el nombre de proves realitzades i el total de víctimes mortals. És important subratllar que aquest estudi, batejat com a CoronaNet, s’actualitza amb un retard de 5 dies a causa dels mecanismes de comprovació veracitat de les dades.Idees principals
  • El projecte col·lecciona dades sobre les polítiques aplicades pels governs i es fixa en el tipus de mesura, la zona geogràfica a la que s’aplica, la seva durada, si és obligatòria o voluntària, el govern que l’ha iniciat o a qui va dirigida, entre altres. Així, amb aquestes dades creen taules comparatives sobre l’aplicació d’aquestes mesures de prevenció en diferents països.
  • Un dels aspectes en el que els investigadors posen èmfasi és en la severitat de les mesures per a combatre la pandèmia, al que hi dediquen el quart capítol de l’informe on reprodueixen una taula amb el llistat de països ordenats (amb les mesures preses en data 3 d’abril).
  • Espanya ocupa la posició 131 en el llistat –que és de 142 països–, compartint veïnatge amb Turquia, durament criticada per la seva inacció, ocultant dades i bloquejant comptes bancaris destinats a la donació de diners per a fer front als efectes de la pandèmia, els Estats Units, criticat pel seu retard en la implementació de les mesures necessàries o la Unió Europea, criticada per la seva inacció davant d’aquesta crisi sanitària.


Conclusions

Es investigadors es comprometen a seguir treballant en la recopilació, anàlisi i publicació d’aquestes dades actualitzades a fi de contribuir a la investigació dels efectes d’aquesta pandèmia i proporcionar els coneixements necessaris als responsables polítics i a la comunitat internacional.


Accedeix a l’informe complet.

back to top