Could the coronavirus change the way we think about health?
Annika Hedberg
2020

Abstract

Des de l’European Policy Centre, Annika Hedberg alerta que aquesta crisi provocada pel brot del cornaviurs subratlla la importància de gaudir d’una bona salut per poder gaudir de tota la resta d’activitats que estem acostumats a dur a terme al llarg de la nostra vida. Així, per poder continuar gaudint d’un bon estat de salut, l’autora subratlla la importància de l’esforç que han de dur a terme conjuntament la Unió Europea i els estats membres per aconseguir millorar l’estructura del sistema sanitari europeu i la salut de tots els seus ciutadans. En cas contrari, els impactes de la pandèmia a llarg termini poden ser veritablement devastadors.Idees principals

La crisi sanitària que estem vivint actualment fa sortir a la llum problemes estructurals ja existents en el nostre sistema econòmic i social, que per fer front a aquesta pandèmia s’haurà de canviar per complet. Això implica prioritzar i integrar la promoció de la salut i la prevenció d’infermetats en la formulació de les politiques públiques.

Tot i que el coronaviurs no només afecta la gent amb patologies prèvies, és cert que aquest grup és dels que més s’ha vist afectat per aquest virus, fet que indica que un gran nombre de la població europea no gaudeix d’un bon estat de salut, i hi ha estudis que demostren que moltes d’aquestes malalties cròniques es podrien prevenir, sobretot reduint la contaminació de l’aire. És un aspecte que els líders europeus haurien de tenir en consideració a l’hora d’unificar esforços i enfortir la salut dels ciutadans.Conclusions

La crisi del coronavirus ens forçarà a considerar aquestes lliçons sobre les nostres democràcies, sobre els autoritarismes i sobre l’ordre Moltes de les patologies prèvies que patien els més perjudicats pel COVID-19 han estat causades per la contaminació de l’aire, aquesta dada hauria de fer repensar a la Comissió la seva estratègia en suport de la producció de productes que perjudiquen la salut de la població contribuint a la contaminació de l’aire que tots respirem, com assenyala l’autora.

Ara que la UE s’enfronta a una nova rescissió, és hora de fer un canvi de paradigma i assegurar-nos que els nostres sintemes de salut són sòlids, prioritzant partida en la despesa púbica i prioritzant també la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, doncs les poblacions saludables son essencials pel bon funcionament de la societat i l’economia. mundial. La situació actual podria ser el punt d’inflexió que capgirés el món en els sentits que l’article descriu, redefinint i qüestionant els rols de poder a nivell internacional, el rol de la UE, l’èxit del populisme.


Accedeix a l‘article complet.

back to top