Eines i estratègies pel desconfinament durant el brot de coronavirus a Catalunya
Diversos autors
2020

Abstract

Un grup d’experts en diferents àmbits, sobretot de l’àmbit sanitari però també d’altres, presenten un document assessorant a la Generalitat de Catalunya per procedir al desconfinament de la població durant el brot de coronaviurs a Catalunya. Les recomanacions emeses per aquest grup d’expert han estat lliurades a la Generalitat, que les ha aprovat, malgrat ser el govern espanyol qui té l’última paraula com a conseqüència de la declaració de l’Estat d’Alarma.Idees principals

A més de totes les instruccions que a continuació s’exposaran, el grup d’experts recomana dues mesures bàsiques que han de conservar-se en tot moment: el distanciament social, d’una banda, i la identificació de casos i contactes i el seu aïllament, de l’altra.

Aquestes són algunes de les recomanacions estratègiques del grup d’experts:

  • Procedir a la relaxació del desconfinament en cinc fases graduals, d’una durada almenys de 12 dies, evitant la sobrecàrrega del sistema sanitari, i seguint els paràmetres indicats per la UE.
  • Tenir en tot moment en compte la possibilitat d’escenaris futurs en relació a la estacionalitat i els possibles rebrots.
  • Activació d’un desconfinament parcial controlat per a menors i gent gran en franges horàries separades amb l’objectiu d’evitar possibles efectes negatius del desconfinament.
  • Iniciar diferents estudis per intentar determinar el grau d’infecció i d’immunitat de la població que permetin contribuir als criteris sanitaris a l’hora de procedir a la desescalada del confinament. Aquestes proves seran les PCR o les proves serològiques, i en primer lloc es faran a la població de risc.


Conclusions

L’escenari més probable és que la transmissió del coronavirus no es pugui eliminar a curt termini i que s’originin brots recurrents al llarg dels propers mesos. Davant d’aquest escenari, és necessari preparar-se i preveure una desescalada del desconfinament sense un retorn a la normalitat que fins a dia d’avui coneixíem. El document no té la intenció de definir la manera en què cal implementar el pla, simplement proporciona un punt de partida a la Generalitat en el seu “Pla de desconfinament”.


Accedeix a l’informe complet.

back to top