Europe’s path to strategic recovery: brace, empower and engage
Giovanni Grevi
2020

Abstract

Aquest informe, elaborat per l’European Policy Centre, analitza el present i el futur de la Unió Europea, destaca quatre lliçons que la situació actual ens ensenya i proposa tres maneres sobre com la UE hauria de construir-se com una unió més autònoma i estratègica. Encara hi ha alternatives a la fragmentació i a la desintegració política, assenyala l’autor, però seran imprescindibles la determinació i la presa de decisions clares.Idees principals
 • La pròpia naturalesa de la construcció de la UE fa que sigui especialment vulnerable i dèbil davant d’un repte com la crisi de la Covid-19. Però, alhora, només la UE pot oferir la coordinació necessària per abordar els efectes de xocs transnacionals. 
 • Els líders europeus s’han dedicat més aviat a impulsar mesures reactives per millorar la seva resiliència en comptes de mesures preventives. 
 • La situació actual ens dona quatre lliçons: 
 1. Europa no estarà segura en un món on guanyen terreny la política del poder, el nacionalisme i l’autoritarisme i es deixa enrere la cooperació i s’instrumentalitza la interdependència. 
 2. Aquestes condicions prevaldran si no s’actua de manera ferma per establir un ordre internacional estable i basat en normes. 
 3. L’UE i els seus estats membres no poden definir aquest tipus d’ordre de manera aïllada, però sí que poden unir forces amb aliats per defensar els seus interessos. 
 4. L’UE no tindrà la credibilitat ni els recursos per fer-ho si els europeus estan en disputa entre ells en comptes d’augmentar la seva cohesió i la seva resiliència.
 • Segons l’article, Europa s’ha d’atrevir a endinsar-se en el tauler de joc internacional, que cada cop és més multipolar i, per fer-ho, ha d’esdevenir més estratègica i autònoma, establint objectius i mobilitzant recursos sense dependre primàriament de les decisions dels altres. La pandèmia fa que esdevenir estratègica i autònoma sigui alhora més difiícil i més necessari que mai, i l’autor dona aquestes pautes per aconseguir-ho: 
 1. Brace: enfortir la cohesió europea i la resiliència per la competitivitat multidimensional, les crisis transnacionals i els atacs deliberats. Aconseguir enfortir la Unió Econòmica i Monetària i reforçar les normes del Mercat Únic per protegir econòmicament els estats membres, desenvolupar mecanismes de protecció civil i garantir el bon funcionament de les tecnologies digitals i evitar la desinformació. 
 2. Empower: incrementar el potencial inexplorat de la UE i de l’acció conjunta seus estats membres per exportar el seu pes a l’escenari global. Aconseguir consolidar el poder regulador de l’UE a nivell econòmic, aconseguir la sobirania tecnològica i desenvolupar una economia de la tecnologia de les dades i de la Intel·ligència Artificial dinàmica, aconseguir coordinar els països en el camp de la defensa. 
 3. Engage: una Europa més forta també hauria de defensar una cooperació internacional basada en normes i reformar l’ordre internacional per assegurar el bon funcionament del multilateralisme mantenint una actitud flexible i pragmàtica. La UE hauria d’impulsar la reforma de l’Organització Mundial del Comerç i articular col·laboracions bilaterals o multilaterals per estar preparada per noves emergències. 


Conclusions
 • La resposta de la UE i dels seus estats membres a la crisi revelarà moltes coses de la seva naturalesa, del seu funcionament i del seu futur. 
 • El moment actual podria ser una gran oportunitat per aconseguir més integració europea, cosa que requeriria una determinació política a llarg termini.  
 • Així s’aconseguiria construir una Europa més estratègica i autònoma que podria fer front no només a la pandèmia actual sinó també als futurs reptes que podrien plantejar-se. 
 • Si els líders europeus no aconsegueixen fer tot això, la crisi política farà que Europa es fragmenti i hagi de seguir sent estratègicament dependent.


Accedeix a l’informe complet.

back to top