Deloitte recovering from Covid19

Recovering from COVID-19. Economic cases for resilient leaders
Deloitte
2020

Abstract

Aquest document forma part de la sèrie publicada per Deloitte que intenta donar resposta a les preguntes sobre com un lideratge resilient hauria de respondre en aquest moment de crisi. La sèrie està dividida en tres parts i aquest informe n’és la segona part. El document està destinat a guiar els líders en la planificació estratègica, financera i operacional de cara als propers 12-24 mesos, i ho fa a partir de tres casos econòmics hipotètics que permeten veure de manera clara com podria evolucionar la situació i fan que sigui més fàcil fer-se preguntes i pensar mesures per gestionar la situació actual.Idees principals

L’informe dibuixa casos econòmics hipotètics sobre el que podria passar, que són molt útils a l’hora de pensar com s’ha d’actuar en el moment present:

  • En el cas econòmic lleu s’aconseguiria controlar la malaltia i les noves onades de virus es contindrien, però es limitaria la circulació entre països. A Orient el virus estaria controlat i això faria que allà hi augmentés la producció. Augmentaria la cohesió social després del confinament i creixeria el el respecte per les institucions públiques. Hi hauria recessions econòmiques profundes però ràpides a la UE i als EUA que afecten petites i mitjanes empreses. El PIB disminuiria un 5% en aquests països i augmentaria un 3% a la Xina. Les mesures fiscals ajudarien a limitar els danys però decauria l’oferta pels talls de les cadenes de subministrament i la caiguda de la producció a Europa i als EUA i la demanda seria molt dèbil. Es reactivaria l’activitat econòmica a finals de 2020, primer de manera lenta però es recuperaria i s’acceleraria durant la segona meitat del 2021.  
  • El cas econòmic dur preveu que a la Xina hi hauria rebrots pels casos importats i a l’UE i EUA hi hauria brots molt durs que arribarien en diferents onades fins a principis del 2021, quan s’aconseguiria contenir el virus. Allò virtual es convertiria en la norma i es desenvoluparien les tecnologies de la quarta revolució industrial. Augmentarien els mecanismes de vigilància. A la Xina l’economia es recuperaria lentament i a Occident hi hauria una recessió prolongada que afectaria les cadenes de subministrament i la demanda dels consumidors. Els estímuls fiscals limitarien la fallida dels negocis però no aconseguirien augmentar la despesa dels consumidors. La recuperació econòmica començaria a finals del 2021.  
  • En el cas econòmic sever a la Xina el brot tornaria i a l’UE i als EUA hi hauria brots molt durs que anirien arribant en diferents onades. S’aturaria gairebé completament la societat i els sistemes sanitaris quedarien molt afectats. Es contindria la malaltia a finals del 2021 per la immunitat de grup. Es desfaria la cohesió social i augmentaria la desconfiança i la xenofòbia i la tecnologia avançaria la per l’augment de les necessitats virtuals. Es prioritzaria l’economia a la lluita contra el canvi climàtic i s’imposaria l’aïllacionisme. El sistema financer entraria en crisi i els estímuls fiscals no aconseguirien promoure el consum. Moltes empreses farien fallida i d’altres es nacionalitzarien. La recuperació econòmica començaria el 2022 


Conclusions
  • La situació actual tindrà efectes a molts nivells (econòmic, social, polític, mediambiental, tecnològic) i, per tant, una mala gestió del moment actual podria donar lloc a una transformació total del món com l’havíem entès fins ara. 
  • Que s’acabi arribant a un escenari o altre dependrà del lideratge pel que s’opti en l’actualitat. 
  • A nivell econòmic, és segur que hi haurà una recessió i que el PIB dels països occidentals disminuirà. No obstant, en funció de com s’actuï en els propers mesos, es podria evitar el cas sever en el que es paralitzaria l’economia, que no es recuperaria fins el 2022 i assolir el que defineix el cas lleu, on l’economia es recuperaria durant la segona meitat del 2021. 


Accedeix a l’informe complet.

back to top