Covid-19 and Europe China Relations

Spain: A necessary partnership with China in battling Covid-19
Mario Esteban i Ugo Armanini
2020

Abstract

L’European Think-Tank Network on China publica un informe on analitza detalladament les relacions de la majoria d’estats europeus amb la Xina i l’impacte del coronavirus en aquestes relacions. L’anàlisi de les relacions entre Espanya i la Xina és a mans del Real Instituto Elcano, un dels think tanks de referència d’àmbit espanyol en l’estudi de les relacions internacionals. La crisi de la COVID-19 ha subratllat la importància de les relacions bilaterals existents entre Espanya i la Xina, que s’han convertit en essencials per tal de fer front a la pandèmia del coronavirus, però a la vegada han generat profundes discrepàncies entre els partits de govern i la oposició.Idees principals
  • En un moment inicial, quan Xina era l’epicentre de la pandèmia, Espanya va enviar en diferents ocasions material sanitari a la Xina i quan Europa va passar a ser el nou epicentre, va succeir a la inversa i Xina va fer grans donacions de material sanitari a Espanya, que ha estat un dels països més castigats pel coronavirus.
  • Aquestes relacions bilaterals han arribat a una quantitat superior als 726 milions, incloent 628 milions per part del govern espanyol i 35 i 23 milions per parts dels governs autonòmics de Catalunya i Madrid, respectivament.
  • La diplomàcia xinesa a Espanya ha estat proactiva intentant projectar una imatge de transparència i d’eficiència del govern xinès en la seva ràpida gestió del coronavirus.
  • Subratllen que la diplomàcia ha passat per dos fases diferents. En un primer moment, quan Xina era l’epicentre de la pandèmia tenien un paper més defensiu, que va canviar en el moment que Europa va passar a ser el centre de la pandèmia, aleshores van adquirir un paper més col·laborador.
  • Les critiques espanyoles a la Xina per la seva gestió del coronavirus sobretot venen des d’ONG i des de partits liberals i conservadors al govern espanyol per no condemnar públicament les mesures preses a la Xina i per la col·laboració amb ells, fins i tot hi ha líders polítics que han utilitzat adjectius despectius amb la Xina i la seva població per referir-se al virus.


Conclusions

Per fer front a aquest desafiament, la política exterior espanyola ha continuat defensant el multilateralisme i les seves relacions amb la Xina, que ha resultat ser un dels seus millors proveïdors de material sanitari per fer front al coronavirus. Espanya defensa que aquesta crisi enfortirà el multilateralisme, que requereix una participació activa per part de la Xina.

Ara per ara no està clar com es desenvoluparan en un futur les relacions entre ambdós, però sí està clar que després de la conversa entre els dos líders, Xi Jinping i Pedro Sánchez, les relacions s’enfortiran i poden anar més enllà. No obstant, la seva continuïtat en el futur depèn de les reaccions dels aliats tradicionals d’Espanya, de les polítiques internes de l’estat espanyol i de la reacció de les autoritats espanyols i la ciutadania davant la dependència de proveïdors xinesos, sobretot en material sanitari i la infraestructura 5G.


Accedeix a l’informe complet.

back to top