Anàlisi d'informes sobre la COVID 19

La revista IDEES, editada pel Centre d’Estudis de Temes Contemporanis, us presenta una selecció dels informes i articles d’anàlisi més rellevants que han publicat els principals think tanks i centres de recerca internacionals sobre la pandèmia del coronavirus. La selecció es presenta ordenada en quatre seccions: la primera, sobre el seguiment i l’evolució de la pandèmia; la segona, sobre l’impacte social, econòmic i polític de la COVID-19; la tercera, sobre els escenaris de futur que ara s’obren i la quarta, sobre propostes, recomanacions i mesures pel desconfinament.

Ressenyes

Context: seguiment i evolució de la pandèmia

Emergence of genomic diversity and recurrent mutations in SARS-CoV-2

Lucy van Dorp, Mislav Acman, Damien Richard, Liam P.Shawd, Charlotte E.Ford, Louise Ormond, Christopher J.Owen, Juanita Pang, Cedric C.S. Tan, Florencia A.T.Boshier, Arturo Torres Ortiz i François Balloux

Institució: SienceDirect

Any: 2020

Monitoring covid-19 contagion grownth in Europe

Arianna Agosto, Alexandra Campmas, Paolo Giudici i Andrea Renda

Institució: CEPS

Any: 2020

Impacte social, econòmic i polític

COVID-19: Can the EU avoid an epidemic of authoritarianism?

Ian Bond i Agata Gostyńska-Jakubowska

Institució: Centre for European Reform

Any: 2020

COVID-19: A trigger for global transformation?

Mika Aaltola

Institució: Finnish Institute of International Affairs

Any: 2020

CoronaNet: A Dyadic Dataset of Government Responses to the COVID-19 Pandemic

Cindy Cheng, Joan Barceló, Allison Spencer Harlnett, Robert Kubinec i Luca Messerschmidt

Institució: SocArXiv Papers

Any: 2020

The culture and politics of the coronavirus

Monika Sie Dhian Ho

Institució: Netherlands Institute of International Relations

Any: 2020

Seven early lessons from the coronavirus

Ivan Kratsev

Institució: European Council on Foregin Relations

Any: 2020

Escenaris de futur

Propostes, recomanacions i mesures de desconfinament

Debt Monetization and EU Recovery Bonds

Alberto Botta, Eugenio Caverzasi i Alberto Russo

Institució: Foundation for European Progressive Studies (FEPS)

Any: 2020

Europe Under Siege

Fabian Zuleeg, Janis Emmanouilidis

Institució: European Policy Centre

Any: 2020

National Coronavirus Response: A road map to reopening

Scott Gottlieb, Caitlin Rivrs, Marl B. McClellan, Lauren Silvis i Crystal Watson

Institució: American Enterprise Institute

Any: 2020

An effective economic response to the Coronavirus in Europe

Maria Demertzis, André Sapir, Simone Tagliapietra i Guntram B. Wolf

Institució: Bruegel

Any: 2020