Three scenarios for a Covid-19 world: we can still make the right choices
Shada Islam
2020

Abstract

Aquest article, escrit per Shada Islam, analista del think tank Friends of Europe, planteja els tres possibles escenaris de governança global —el pitjor, l’intermig i el millor—amb què ens podríem trobar un cop passada la crisi. La seva finalitat és demostrar que és necessari prendre les decisions correctes avui per tal d’assegurar els millors resultats en un futur proper. En concret, indica que els líders europeus hauran d’agafar les regnes per liderar la gestió de la crisi i conduir el món cap a una situació on la cooperació internacional en matèria política, econòmica i sanitària en surti reforçada.Idees principals

L’article planteja tres escenaris cap on podria evolucionar la situació actual de la governança global: 

  • El pitjor cas: El lideratge i la bona governança s’afebleixen degut a la persistència de la pandèmia i en comptes d’optar per la cooperació i la col·laboració creix la confrontació i la competitivitat. La relació entre els EUA i la Xina s’empitjora i Rússia i Turquia romanen al marge i el projecte europeu fracassa i es tanquen fronteres degut a que minva la confiança entre els Estats membres i augmenta el proteccionisme. El Brexit es manté en stand by, Europa entra en recessió i augmenten l’atur i la desigualtat. Els populistes europeus aprofiten això per alimentar el discurs de l’odi contra els migrants. 
  • El cas intermig: La col·laboració internacional és esporàdica i descordinada. La Comissió Europea es revifa establint regles pel tancament de fronteres i liderant la cooperació internacional. El BCE també es reanima i permet gastar diner públic als Estats, que actuen de manera descordinada. El diàleg sobre el Brexit es reprèn però sense urgència. 
  • El milor cas té a veure amb evitar una mala gestió que conduiria als dos casos anteriors, i per tal d’assolir el millor resultat serà necessària molta cooperació internacional encapçalada pels líders europeus. 


Conclusions
  • El futur encara no està decidit. Els líders europeus han d’agafar les regnes i dirigir la situació actual cap al millor dels casos. 
  • Les accions que s’han de dur a terme per assolir el millor dels casos tenen a veure amb la construcció d’una governança econòmica global més inclusiva, d’una Organizació Mundial de la Salut més eficient i amb més prerrogatives i d’un pla financer-humanitari per ajudar els països amb menys capacitat i les persones més vulnerables. 


Accedeix a l’article complet.

back to top