Why an Inclusive Circular Economy is Needed to Prepare for Future Global Crises
Patrick Schröder
2020

Abstract

Durant les últimes setmanes, la pandèmia de la Covid-19 ha evidenciat la vulnerabilitat dels sistemes de producció global basats en l’esquema lineal. Aquest model, explica l’article, deixa desprotegits els treballadors dels països més pobres i té com a conseqüència l’escassetat d’alguns béns en els països més rics. Per tal d’evitar que això tingui un efecte negatiu a llarg termini i per establir unes bases sòlides i sostenibles que evitin futurs problemes, cal substituir l’economia lineal per un model circular.Idees principals

La vulnerabilitat dels sistemes de producció i consum i dels sistemes sanitaris s’ha fet evident durant aquestes setmanes i ha demostrat que l’economia global, basada en un l’esquema lineal de “l’agafar-fer-llençar” té molts riscos associats, sobretot per les economies nacionals que depenen de l’extracció i exportació de recursos naturals i de la manufactura de béns de consum d’un sol ús. Segons Chatham House, una economia circular seria una solució sostenible i coherent per evitar futures crisis, i la pandèmia de la Covid-19 ens en fa veure la necessitat per tres motius:

  • L’economia circular és necessària per assegurar la seguretat dels recursos a llarg termini i el proveïment a curt termini de materials importants. Durant l’actual crisi del coronavirus els governs municipals han suspès el reciclatge, cosa que farà que hi hagi escassetat en alguns productes bàsics com el cartró perquè no es podran reciclar, i els consumidors que havien optat per alternatives reutilitzables estan tornant als productes i envasos d’un sol ús. 
  • És necessari millorar les condicions de treball dels treballadors de l’economia circular informal, com els recicladors de base o recuperadors primaris, que estan més exposats que mai a la malaltia degut a que els residus mèdics es barregen amb la resta de residus. 
  • A llarg termini, moltes cadenes de subministrament globals canviaran radicalment com a resultat d’una transformació en la demanda i d’un increment de pràctiques circulars com la recuperació de residus o el reciclatge i reutilització de materials. 


Conclusions

El model lineal de producció actual, quan topa amb una crisi com l’actual, deixa moltes persones desprotegides i mostra la necessitat de canviar el model perquè s’adeqüi més al d’una economia circular. La reducció del consum és fonamental per la sostenibilitat, però això ha d’anar acompanyat de mecanismes de suport internacionals als treballadors dels països pobres. Tots els plans de recuperació de la Covid-19 han d’incloure la perspectiva de l’economia circular per assegurar la resiliència a llarg termini i per preparar-se per futurs reptes.


Accedeix a l’article complet.

back to top