John Rawls argues that well-organised societies, structured around the idea of equity, can only wage a just war under particular conditions, such as the legitimate defence of their citizens and the freedoms they enjoy, or the humanitarian defence of other threatened societies. In no instance should war be used to secure profits or expand territories. Neither should the people be held generically responsible for the decisions of their leaders; it is the leaders who must take sole responsibility for the wars.  

This article forms part of issue 17 of the IDEES magazine, “The humanities in times of the Internet”, published in print format between January and March 2003. The PDF article is available to download in Catalan below.

John_Rawls

John Rawls

John Rawls (1921-2002) va ser un filòsof polític nord-americà i un dels pensadors més rellevants de la segona meitat del segle XX, internacionalment reconegut per la seva defensa del liberalisme igualitari i les seves teories sobre la justícia. Va ser professor de filosofia política a les universitats de Princeton, Cornell i Harvard. Les seves obres principals són A Theory of Justice (1971), Political Liberalism (1993), The Law of Peoples (1999) i Justice as Fairness: A Restatement (2002). A partir d’una posició original en l’esperit contractualista dels filòsofs polítics clàssics, la seva teoria reflexiona entorn la idea de justícia, entesa com a equitat, i n’estableix els principis bàsics. Una de les formulacions més conegudes de l'autor és la idea del 'vel de la ignoràcnia' com a criteri per determinar la moralitat.