La Revista IDEES inicia una nova etapa amb una proposta editorial renovada i centrada en analitzar monogràficament els grans temes de debat global i contemporani. Amb una trajectòria de més de dues dècades i quaranta-cinc edicions, IDEES fa el trànsit del paper al format digital i es presenta amb una nova imatge i disseny per analitzar en profunditat el món d’avui des de noves mirades i perspectives.

Publicar una revista de pensament contemporani i fer-ho des de la Generalitat de Catalunya, no és una tasca senzilla i podríem dir que té un punt de temeritat. Especialment, si no es vol caure en el risc de ser previsible, banal o complaent amb el poder. Fa poc algú ens deia, que si articulàvem IDEES com una veritable eina útil al servei de transformar Catalunya i el món, amb la lògica actual de la repressió, acabaríem imputats i perseguits per un tribunal espanyol com tantes altres persones darrerament. Talment, és legítim preguntar-nos ara més que mai, si pensar radicalment no implica sempre i necessàriament la obligació de revoltar-se? Catalunya és històricament terra fèrtil de revoltes, prou que ho sabem i avui causes no en falten. Certament, la nostra vocació com a revista de pensament és sens dubte la de qüestionar l’statu quo, i amb tota la “vènia”, aquest és el nostre deure.

Per això, en aquesta nova etapa que ara comencem, volem consolidar IDEES com a publicació crítica, lliure i plural. Crítica, perquè creiem fermament que ens convé sotmetre a revisió el “mainstream” del pensament hegemònic i remoure els límits conceptuals per on transita el món d’avui. Un món que tanmateix, no ens ve determinat i que volem contribuir a repensar-lo des dels marges i de soca-rel. Lliure, perquè en temps de reacció, girs autoritaris i repressió.

La Revista IDEES inicia una nova etapa amb una proposta editorial renovada i centrada en analitzar monogràficament els grans temes de debat global i contemporani. Amb una trajectòria de més de dues dècades i quaranta-cinc edicions, IDEES fa el trànsit del paper al format digital i es presenta amb una nova imatge i disseny per analitzar en profunditat el món d’avui des de noves mirades i perspectives.

Rive Gauche

Els reptes institucionals i l’economia europea

Per això, en aquesta nova etapa que ara comencem, volem consolidar IDEES com a publicació crítica, lliure i plural. Crítica, perquè creiem fermament que ens convé sotmetre a revisió el “mainstream” del pensament hegemònic i remoure els límits conceptuals per on transita el món d’avui. Un món que tanmateix, no ens ve determinat i que volem contribuir a repensar-lo des dels marges i de soca-rel. Lliure, perquè en temps de reacció, girs autoritaris i repressió, volem fer dels canvis de paradigma que venen i ens commouen, l’impuls necessari per reforçar la nostra vocació d’emancipació, a tots nivells, com

  • NOTAS

    Les nostres propostes no s’aventuren en un territori que requereix nous judicis polítics, com ara quins béns públics s’haurien de prestar a la zona euro o com s’ha de finançar i gestionar el pressupost d’aquests béns. Tanmateix, la seva adopció canviaria les regles del joc i milloraria l’estabilitat financera, la cohesió política i la prosperitat potencial dels ciutadans, alhora que donaria resposta a les prioritats i les preocupacions dels països membres. Els nostres dirigents no s’haurien de conformar amb menys.

  • BIBLIOGRAFÍA

    Bénassy-Quéré, A.; Brunnermeier, M.; Enderlein, H.; Farhi, E.; Fratzscher, M.; , Fuest, C.; Gourinchas, P-O.; Martin, P; Pisani-Ferry, F.; Rey, H.; Schnabel, I.; Véron, N.; Weder di Mauro, B., i Zettelmeyer, J. (2018). Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform, CEPR Policy Insight, núm. 91.