La filòsofa Janna Thompson considera que el comunitarisme no s’hauria de tractar com un enemic filosòfic del cosmopolitisme per tal de rebatre’l i descartar-lo tot seguit. Segons la visió de l’autora, els comunitaristes posen de manifest les febleses de la postura liberal, febleses que són especialment evidents quan les idees liberals del benestar i la democràcia esdevenen objectius cosmopolites. Els comunitaristes, doncs, fan la pregunta crucial de què fa possible que hi hagi una societat política, una pregunta que els defensors de la democràcia transnacional no poden ignorar.

Aquest article forma part del número 11 de la revista IDEES, “L’alternativa comunitarista”, publicat en format paper en l’edició de juliol/setembre de 2001. Us podeu descarregar el PDF de l’article a continuació.

Janna_Thompson

Janna Thompson

Janna Thompson és experta en filosofia política. Va ser professora a la Universitat La Trobe de Melbourne. Va estudiar filosofia a la Universitat d’Oxford i anys més tard va ser professora visitant a la càtedra Humphrey en Feminisme Modern a la Universitat de Waterloo, al Canadà. Thompson és especialista en ètica del medi ambient, feminisme, justícia global i comunitarisme. Va guanyar el premi Eureka Prize for Research in Ethics al 2006 pel seu llibre Taking Responsability for the Past: Reparation and Historical Injustice (2002). També ha escrit altres llibres com Discourse and Knowledge: Defense of a Collectivist Ethics (1998) i Intergenerational Justice: Rights and Responsabilities in an Intergenerational Polity (2009).