Sobre IDEES

Sobre IDEES

IDEES és la revista de pensament contemporani que edita el Centre d’Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya. IDEES analitza en profunditat els principals reptes i debats globals i contemporanis a través de la perspectiva de persones expertes i de referència en les diferents matèries.

A partir dels dossiers monogràfics, els articles i les conferències, IDEES vol oferir una mirada àmplia i polièdrica dels principals temes rellevants per Catalunya, Europa i el món. L’objectiu és contribuir al debat públic per a una democràcia deliberativa de qualitat, aportant continguts, diagnosis i propostes que serveixin per informar al Govern de la Generalitat i interpel·lar a la ciutadania.

Publicada per primer cop l’any 1999 i amb un total de 44 edicions en paper, la renovació digital de la revista pretén obrir una nova etapa que permeti consolidar la seva trajectòria, augmentant el seu abast i projecció gràcies a la publicació digital i en tres idiomes —català, castellà i anglès— dels seus continguts. Les edicions passades publicades en paper, estaran disponibles properament en format digital.

Totes les contribucions recollides que publica IDEES tenen l’objectiu d’enriquir el debat global i aportar enfocaments diversos sobre la matèria que tracten. La seva publicació, doncs, no implica necessàriament que aquestes visions siguin representatives del posicionament del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis ni de la Generalitat de Catalunya.