2023

Diari de les idees – La democràcia en perill a l’Àfrica
14 setembre 2023

Des de l’any 2020 s’han produït set cops d’estat a l’Àfrica (Mali, Guinea, Txad, Burkina Faso, Sudan, Níger i Gabon) i aquesta veritable epidèmia planteja interrogants sobre els motius d’un fenomen que marca el final de dues etapes: d’una banda una dècada de gestió internacional de la crisi de seguretat (lluita contra el gihadisme) per part de França i les Nacions Unides, i de l’altra, el procés de democratització (generalització del multipartidisme) iniciat a principis dels anys noranta. L’auge dels cops d’estat reflecteix tendències geopolítiques globals, com el neo-sobiranisme, el debilitament de la democràcia, el qüestionament del multilateralisme i la…

Revista idees