2020

Diari de les idees 18 – Especial coronavirus
19 Març 2020

Davant la magnitud de la pandèmia de Covid-19 que està assolant el món, des del Centre d’Estudis de Temes Contemporanis (CETC) hem cregut pertinent dedicar un número especial del Diari de les idees de manera monogràfica al coronavirus i al seu impacte. Aquest dossier s’ha realitzat a partir d’una selecció d’articles publicats, principalment, en mitjans internacionals, espanyols i catalans.  El contingut d’aquesta edició del Diari de les idees ha estat elaborat íntegrament i per primera vegada en mode teletreball per part dels diferents membres de l’equip del CETC.  El nombre de persones afectades pel Coronavirus no para de créixer dia rere dia. Així segons el…

Revista idees