2021

Diari de les idees 41
26 abril 2021

Aquesta nova edició del Diari de les idees segueix reflexionant sobre l’evolució del context internacional després de l’impacte de la pandèmia, on els diferents ritmes de recuperació econòmica determinaran l’evolució de les nostres societats en un futur proper. La pugna entre les potències hegemòniques, la feblesa de la UE, el context de polarització estructural de la política espanyola i la desorientació de la política catalana, són la resta de temes que marquen l’opinió d’aquestes setmanes. En la reflexió sobre els nous escenaris geoestratègics, Mireille Delmas-Marty reflexiona des d’el nou dossier de Le Grand Continent sobre la necessitat d’una governança mundial…

Revista idees