L’octubre del 2018, en un vol Alger-Barcelona i després d’una bona conversa en una barreja de francès i anglès amb puntualitzacions en àrab, la Neila, una periodista tunisenca, em va regalar un exemplar de Nejma. El record d’aquell moment encara m’acompanya, perquè el present de la Neila em segueix ajudant a comprendre el present de la Mediterrània des de la qual entenc el meu lloc al món i que veig transformar-se constantment. Enlaire, suspeses al mig de la mar, vam parlar de literatura i art, d’identitats, d’intercanvis i barreges, de violències i de trobades.

El número 10 de la revista literària Nejma —que pren el nom de la protagonista de la novel·la homònima de Kateb Yacine— està dedicat a Algèria. Nejma es publica des del 2010 a Tànger i en la seva desena entrega busca explorar les “mirades creuades” entre els dos països més poblats del Magrib per il·luminar un espai “constituït de literatura, d’història, de teatre, de música, de trobades”, i també de “tensions lingüístiques” [1]1 — Aoulad, L. (2018) Éditorial. Nejma: revue littéraire 10: 5-6 (p. 6). Totes les traduccions al català són meves. . Amb aquestes ulleres, els textos recollits a la publicació, en francès i en àrab, propicien una concepció de la literatura com l’eina que permet fer palès el ric teixit artístic d’aquest espai, i també explorar-ne les friccions, les jerarquies. Des d’aquesta visió, els límits es difuminen i les categoritzacions deixen de ser rígides; es problematitzen les fronteres perquè l’hibridisme és fundacional.

El Mediterrani ha estat i és concebut també com a límit-frontera que serveix, d’una banda, de llavor d’una identitat mediterrània difícil de definir i, de l’altra, de barrera excloent, marcada per lògiques (post)colonials. A la novel·la L’Art de perdre, d’Alice Zeniter, el personatge de l’Annie és una pied-noir que creix a la Cabília. A l’escola aprèn “que la Mediterrània travessa França com el Sena travessa París” [2]2 — Zeniter, A. (2017) L’Art de perdre. Paris: Flammarion/Albin Michel (p. 76). , una idea que subratlla el pes simbòlic de la colònia algeriana per a la historiografia francesa. A través de tres generacions d’una família harki, Zeniter retrata les complexitats lingüístiques, històriques i socioculturals de la relació França-Algèria i ens porta a entendre la necessitat de pensar-la més enllà de simplificacions i binarismes.

El Mediterrani ha estat i és concebut també com a límit-frontera que serveix, d’una banda, de llavor d’una identitat mediterrània difícil de definir i, de l’altra, de barrera excloent, marcada per lògiques (post)colonials

La primera part de la novel·la ens apropa a la vida d’Ali, home cabilenc que participa en la guerra franco-algeriana del cantó francès, com a harki —una denominació que després del conflicte acabarà construint-se com a sinònim de traïció tant a Algèria com a França. El 1962, ell i la seva família seran duts a França, a uns camps que l’estat francès havia fet servir en dècades anteriors per recloure els republicans espanyols que fugien del feixisme, i també els francesos jueus que en el règim de Vichy serien enviats a l’extermini. Sota aquestes capes d’història creix Hamid, fill d’Ali, que va néixer a Algèria i que trobarà en les idees marxistes la manera de guarir la ferida provocada per la seva posició intersticial. La seva filla Naïma és la protagonista de la tercera part del text, i serà a través de l’art que la Naïma trobarà la porta d’entrada a una Algèria que desconeix perquè n’ha heretat silenci. En aquests salts generacionals trobem modulacions lingüístiques, records, projeccions i prejudicis. Interrogants: què vol dir la nació?, com es defineix i desplega la pertinença? Hi trobem també absències i moltes pèrdues. La lectura de la novel·la ens ensenya a llegir millor la Mediterrània.

El títol de l’obra és, de fet, el vers-columna del poema “One Art”, d’Elizabeth Bishop, poema que Zeniter incorpora a la seva novel·la recitat en traducció per uns dels personatges mentre està en moviment. Com és constant en altres plomes de les literatures mediterrànies, Zeniter es nodreix de múltiples veus i les fa dialogar en els seus textos, encara que pertanyin a diferents geografies i es comuniquin amb fonemes d’idiomes diversos. Els versos de Bishop ens conviden a ressignificar la pèrdua per incorporar-la com a font de resiliència. I també ens fan preguntes, dirigides a copsar què perdem quan ens desplacem, simbòlicament, físicament. Les experiències de dol de Bishop estan molt lligades als seus viatges i a les seves estades a països diferents dels Estats Units, on va néixer; a Brasil va cultivar el seu multilingüisme gràcies en bona mesura a la traducció.

Bishop va inscriure la seva escriptura i la seva subjectivitat al nord i al sud del continent americà. Del seus desplaçaments es desprèn que la idea de moviment sacseja també les concepcions de “nord” i “sud” i les relacions de poder que impliquen. En el mateix continent, un dels límits que millor exemplifica les desigualtats associades a aquest binomi és la frontera entre els Estats Units i Mèxic. Des del “nord”, sorgeix en les dècades de 1960 i 1970 el moviment de drets civils de la comunitat chicana, el qual tenia com a objectiu desmantellar l’entrecreuament de racisme, classisme i colonialisme a què estava subjecte. La categorització “chicanx” apel·la directament als conceptes de creuament i de barreja; se situa al marge, a la frontera. Qui s’entén com a chicanx reivindica el terme per apropiar-se de la càrrega fronterera que implica i dotar-lo de significats transformadors. La frontera no ha de ser necessàriament marca d’exclusió, element limitador. Pot pensar-se com a lloc d’empoderament. L’interstici en què es troba el subjecte chicà és una posició privilegiada per entendre l’hibridisme ontològic a què fèiem referència més amunt.


Les Borderlands mediterrànies

Per copsar la complexitat que comporta aquesta manera de mirar el món, llegir Gloria Anzaldúa resulta esclaridor. El 1987 va publicar Borderlands/La Frontera, una obra que, des del passat, ens dóna claus per entendre el nostre present sincrètic i qüestionar també les concepcions lineals de la història. Està pensada, parlada i redactada en una llengua descrita com a “salvatge” perquè desafia les regles de l’acadèmia i tensiona els llegats (post)colonials a què estan connectats els i les chicanxs; una “border tongue” que posa en paral·lel l’anglès estàndard, l’espanyol, els argots de la classe obrera i el dialecte nord-mexicà de l’espanyol. Una llengua, per tant, heterogènia que tradueix les subjectivitats heterogènies del seus parlants. En aquest llenguatge, Anzaldúa es posiciona com a habitant d’un espai, el de les Borderlands, que “són presents sempre que dues o més cultures es freguen, quan gent de diferents races ocupa el mateix territori, quan les classes baixa, mitja i alta es toquen” [3]3 — Anzaldúa, G. (2007) Prefaci a la tercera edició. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (s. p.). . Les Borderlands no són un territori còmode, sinó un espai de contradiccions. Un espai de solapaments, de friccions i tensions, que obliga qui és conscient d’habitar-lo a interrogar-se constantment per posar en valor les interseccions que construeixen subjectivitats plurals.

A partir d’aquesta concepció, el Mediterrani pot entendre’s també com una frontera anzalduniana que facilita intercanvis culturals a banda i banda. Algunes veus acadèmiques s’hi han referit en aquests termes. El nostre mar ha estat descrit com el “Río Grande d’Europa” [4]4 — White, P. (1995) Geography, literature and migration. Writing Across Worlds: Literature and migration (Rusell King et al.). London; New York: Routledge, 1-19 (p. 8). i fins i tot com el “continent líquid” [5]5 — Tamalet Talbayev, E. (2017) The Transcontinental Maghreb: Francophone Literature across the Mediterranean. New York: Fordham University Press (p. 51). . Les Borderlands mediterrànies s’erigeixen a partir de totes les tradicions culturals, llengües, pràctiques artístiques i identitats que hi estan en circulació i en traducció permanent. Anzaldúa considera que la presa de consciència és un episodi crucial en el procés de fer-se càrrec de l’hibridisme propi d’aquest espai i de les subjectivitats múltiples que l’habiten. Al Mediterrani, l’escriptura ha esdevingut una eina que permet aquesta presa de consciència, tal com palesen els textos d’aquest recull.

Precisament perquè és espai de relat, descripció, anàlisi, projecció i qüestionament, perquè fuig de simplificacions, la literatura és una pràctica de pertinença múltiple. Permet les inscripcions de l’absència i de la pèrdua, del silenci, i fa possible la construcció d’imaginaris que s’edifiquen des de la barreja —de vegades sanadora; a voltes feridora. La Mediterrània també pot pensar-se, de fet, com a ferida. Una nafra que s’explica per les relacions de poder que travessen les regions que en són delimitades. A Borderlands, Anzaldúa va escriure que la frontera entre els Estats Units i Mèxic “es una herida abierta on el Tercer Món frega amb el primer i sagna. I abans que s’hi formi una crosta, torna a sagnar, la saba de dos mons que s’uneixen per formar un tercer país –una cultura de frontera” [6]6 — Anzaldúa, op. cit. (p. 25). . La ferida mediterrània és la marca de les lògiques migratòries, tacades pel racisme, el capitalisme i la precarietat, les quals determinen el valor dels cossos a les dues ribes mediterrànies en funció dels colors de pell, dels llocs de naixement, dels accents que els acompanyen. El gest escriptural permet fer cicatriu de totes les ferides simbòliques que neixen d’aquestes violències.

Les Borderlands són un espai de solapaments, friccions i tensions, que obliga qui és conscient d’habitar-lo a interrogar-se constantment per posar en valor les interseccions que construeixen subjectivitats plurals

Les cicatrius romanen; per això també assenyalen i visibilitzen les experiències que no es veuen, que no arriben a escriure’s, que no es verbalitzen. Per això interpel·len i ens conviden al qüestionament i la problematització constants. Les cicatrius són marca i subratllen discontinuïtat. El Mediterrani ferit és també un cos exposat, obert a l’altre; un cos que es deixa modelar per la diferència de l’alteritat. El Mediterrani ferit que sagna i cicatritza és un cos transformat que dóna naixement a un altre Mediterrani, a un Mediterrani altre. Aquest naixement es fa possible gràcies a l’escriptura, que també genera narratives ferides i obertes que deixen entrar els silencis sota la pell del cos hermètic que es vol ben definit i delimitat. Al Mediterrani, l’escriptura és llindar que dóna accés a records, a contra-relats que sí que verbalitzen i que sí que inscriuen el que no ha estat nomenat ni escrit: noves genealogies per pensar altrament la Mediterrània.

Multiplicar la Mediterrània

Encara des d’una Algèria que és també altres Mediterrànies, a Mersault, Contre-enquête, Kamel Daoud ressignifica i per tant reescriu L’Étranger d’Albert Camus. Hi parla directament, per fer-li preguntes i per subratllar els silencis que també la van escriure. A la novel·la de Camus, el cos ferit —i mort— pel protagonista no té nom. Mereix només una denominació que l’identifica com “l’arabe”. A la novel·la de Daoud, el cos mort es fa present i té nom, Moussa, i té història. A través de la figura del germà de la víctima “estrangera”, Daoud nomena i dóna existència no només a Moussa, sinó al que Moussa representa: les històries de qui mai no ha ocupat un lloc a la Història, entesa com a relat hegemònic. En aquest sentit, l’autor proposa també una nova manera de pensar la història perquè en trenca la linealitat. Una altra sacsejada a les temporalitats, a les jerarquies i als plantejaments eurocèntrics. Des del seu present, el narrador revela la història de vida del seu germà per projectar un passat més complet, més vertader.

“Aujourd’hui, maman est morte”. Així comença la celebrada novel·la de Camus. Daoud ens comunica la seva voluntat de contestar-la de bon principi: “Aujourd’hui, M’ma est encore vivante”, explica Haroun, germà de Moussa. La manera com Haroun es refereix a la seva mare és significativa perquè mostra com la literatura pot esdevenir aquesta eina que fa visible la barreja i el sincretisme, i permet posar en el mateix plànol diferents registres i llenguatges, elements culturals que s’inscriuen a múltiples espais. La novel·la de Daoud està escrita en francès, però és un francès “salvatge” com és el llenguatge de les Borderlands. Un francès dilatat, estirat, torçat que deixa entrar els sons i els girs de l’àrab i de l’amazic que recorren l’Algèria on viuen Haroun i la seva mare, encara que no estiguin necessàriament explicitats.

Què vol dir llengua materna quan la llengua amb què et comuniques amb la mare no és la llengua que comunica l’heterogènia de la teva subjectivitat? En l’escriptura, aquestes tensions esdevenen llavor per pensar més enllà de construccions fetes

És remarcable que Haroun parli de la seva mare. I que sigui justament en el mot mare on primer copsem aquest francès des-centrat. Al Mediterrani són moltes les veus que escriuen i narren a partir de llengües diferents de les llengües maternes —enteses com les llengües de les mares— com a causa del desplaçament, que és una constant en aquest espai tal com també demostren els textos que segueixen a aquesta introducció. Són desplaçaments que modifiquen les pràctiques lingüístiques individuals, familiars, comunitàries. Desplaçaments que fan trontollar, ho dèiem abans, conceptes sovint concebuts com a fixos, com ara el de nació, i també com el de llengua materna. Perquè, què vol dir llengua materna quan la llengua amb què et comuniques amb la mare no és la llengua que comunica l’heterogènia de la teva subjectivitat? En l’escriptura, aquestes tensions esdevenen llavor per pensar més enllà de construccions fetes. Així, amb un francès reapropiat que a Algèria porta la marca de segles d’història, Daoud ens continua empenyent a posar en valor l’ambivalència; a mirar les històries amb ulleres polièdriques, a qüestionar l’oficialitat dels discursos.

Mirades plurals per a una Mediterrània plural

Els textos que trobem en aquest recull són multisensorials; qui els escriu hi ha posat el cos. Un cos sensible a totes les experiències que el travessen, copsades amb tots els sentits. Experiències filtrades a través de l’escriptura, que solidifica i deixa empremta, i alhora arrelades al magma mediterrani, en transició constant. El que segueix són peces artístiques que ens apropen a la creativitat desbordada de la Mediterrània, desbordada perquè depassa vores i flancs. I són també peces de coneixement situat que ens aporten elements per aprofundir en el nostre aprenentatge sobre les relacions històriques que recorren aquest espai, per comprendre una mica millor la petjada d’esdeveniments que han determinat i encara determinen les identitats mediterrànies. Uns escrits que difuminen els binomis —els del jo i la col·lectivitat, els d’oralitat i escriptura—; unes reflexions que ens interpel·len perquè ens conviden a repensar la pròpia subjectivitat, i la vida en comú en els diferents territoris mediterranis.

El que ens proposen Asmaa Azaizeh, Ahmed Ghazali i Mohammad Bitari és la literatura com a espai de coneixement, com a mar de diàleg; una guspira que inflama prejudicis i també ens dóna escalf perquè ens aproximem a la Mediterrània, a les Mediterrànies, des de la seva diversitat primigènia.

Al final de L’Art de perdre, la Naïma torna a casa, a França, després d’un viatge algerià de descoberta. Hi arriba carregada de fotografies, de regals i de relats que ha arreplegat de totes les trobades al país de naixement del seu pare, i que en el tombant de segle ja no és el país on va lluitar el seu avi. És una Naïma transformada, que ha obert la porta a tot de codis i experiències que havien quedat al marge de la seva identitat, silenciades. Gràcies al seu viatge, la Naïma canvia la manera de mirar els territoris i les històries de l’altra banda del Mediterrani. Després de la seva cerca, constata: “la Mediterrània ha tornat a esdevenir un pont i no pas una frontera” [7]7 — Zeniter, op. cit. (p. 499). .

Que les lectures que segueixen ens afinin la mirada i ens omplin de preguntes.

 • Referències

  1 —

  Aoulad, L. (2018) Éditorial. Nejma: revue littéraire 10: 5-6 (p. 6). Totes les traduccions al català són meves.

  2 —

  Zeniter, A. (2017) L’Art de perdre. Paris: Flammarion/Albin Michel (p. 76).

  3 —

  Anzaldúa, G. (2007) Prefaci a la tercera edició. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (s. p.).

  4 —

  White, P. (1995) Geography, literature and migration. Writing Across Worlds: Literature and migration (Rusell King et al.). London; New York: Routledge, 1-19 (p. 8).

  5 —

  Tamalet Talbayev, E. (2017) The Transcontinental Maghreb: Francophone Literature across the Mediterranean. New York: Fordham University Press (p. 51).

  6 —

  Anzaldúa, op. cit. (p. 25).

  7 —

  Zeniter, op. cit. (p. 499).

Meritxell Joan

Meritxell Joan Rodríguez

Meritxell Joan Rodríguez és doctora en estudis literaris, lingüístics i culturals per la Universitat de Barcelona, amb una tesi titulada “Writing the In-Between: Transmediterranean Identity Constructions in the Works of Najat El Hachmi and Dalila Kerchouche”. Ha treballat com a traductora i com a professora de llengües i literatures, i actualment coordina el Programa d’igualtat de gènere de l’Institut d’Estudis del Mediterrani. També forma part del grup de recerca “Cartografies literàries de la Mediterrània” de la Universitat de Barcelona, inscrit a la Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures. Ha viscut i estudiat a diferents països.


Ahmed Ghazali

Ahmed Ghazali

Ahmed Ghazali és escriptor i co-fundador de Jiwar Creació i Societat, una organització cultural amb seu a Barcelona que promou la creació i la residència d’artistes. Va cursar estudis científics a Rabat i a París i va treballar com a enginyer geofísic al desert del Sàhara abans de dedicar-se a la dramatúrgia. El seu primer text, Le mouton et la baleine (El be i la balena), va ser guardonat amb el premi SACD 2001 de dramatúrgia francòfona i s’ha produït a Montreal, Toronto, Montpeller, Brussel·les i Trier, al mateix temps q s’han fet nombroses lectures públiques arreu del món. Des de llavors Ghazali ha escrit diversos textos, amb èxit internacional, com Toumbouctou 52 jours à dos de chameau (edició en castellà d'Editorial Icaria, 2005), Travessies (edició en català a la revista Pausa), El cel massa baix i Mellah. Juntament amb la seva faceta d'escriptor i guionista teatral, treballa com a museòleg en el disseny i producció de museus i centres d’interpretació, especialment en el món àrab.


Mohamad Bitari

Mohamad Bitari

Mohamad Bitari és poeta, traductor, escriptor i periodista palestí-sirià. Va néixer l'any 1990 al camp de refugiats palestins de Yarmouk, a Síria. Va estudiar al Departament de Filologia Hispànica i Dramatúrgia de la Universitat de Damasc. L'any 2011, quan va començar la revolució a Síria, va documentar violacions dels drets humans als barris del sud de la capital siriana. Va escapar dels serveis d’intel·ligència cap a Beirut. L'any 2013, va arribar a Espanya i es va traslladar a Catalunya, on va estudiar Estudis Àrabs i Hebreus a la Universitat de Barcelona. Durant els darrers vuit anys, ha escrit a diversos diaris, revistes i llocs webs àrabs. És autor de nombrosos articles sobre la història de Catalunya i la seva especificitat cultural, i ha traduit grans poetes espanyols i catalans. Actualment, forma part del Consell d’Escriptors Perseguits del PEN català i treballa com a professor d’àrab i com a traductor de literatura catalana i literatura espanyola. El seu darrer llibre publicat és Jo soc vosaltres: sis poetes de Síria (2019).


Asmaa Azaizeh

Asmaa Azaizeh

Asmaa Azaizeh és poeta, assagista i gestora cultural. És fundadora de la iniciativa independent Poetry Yard. L'any 2010 va rebre el premi d'escriptora debutant de la Fundació Al Qattan pel seu volum de poesia Liwa (2011, Alahlia). Ha publicat dos volums més de poesia: As the woman from Lod bore me (2015, Alahlia) i Don’t believe me if I talk of war (2019) en àrab, holandès i suec. També ha publicat una antologia de poesia bilingüe en alemany i en àrab, Unturned stone (2017, Alahlia). Azaizeh ha col·laborat i participat en diverses revistes, antologies i festivals de poesia de tot el món. Els seus poemes han estat traduïts a l'anglès, alemany, francès, persa, suec, espanyol, grec i altres idiomes. Actualment, treballa com a editora al diari Raseef22. El 2012 va ser la primera directora del Museu Mahmoud Darwish de Ramallah. Ha treballat com a editora cultural en diversos diaris, com a presentadora de ràdio i televisió i com a directora artística de la galeria Fattoush de Haifa, on anteriorment també va crear una fira anual del llibre.