En aquest article, Tom Donaldson examina la perspectiva de la riquesa ètica de les nacions, i, en particular, d’una sèrie d’avantatges que van molt més enllà de la simple dimensió de la confiança que tan sovint s’ha discutit. A més, analitza de quina manera estaria estructurada aquesta sèrie de característiques ètiques i quines serien les implicacions d’aquestes característiques. Tres conclusions constitueixen el resultat d’aquest article: 1) la moralitat pot crear avantatges econòmics per a les nacions de maneres que van més enllà de la noció d’un mercat idealitzat; 2) per tal que l’ètica pugui impulsar beneficis econòmics, els conceptes ètics s’han d’elevar a l’estatus de valor intrínsec; i 3) si les demandes de factors ètics d’èxit nacionals són certes, aleshores les nacions haurien de parar atenció al tema de l’educació moral.

Aquest article forma part del número 25 de la revista IDEES, “La riquesa ètica de les nacions”, publicat en format paper en l’edició de gener/març de 2005. Us podeu descarregar el PDF de l’article a continuació.