Fotografies: Jordi Borràs

Núm. 50
En defensa de la democràcia: els drets civils i polítics amenaçats al segle XXI

En defensa de la democràcia: els drets civils i polítics amenaçats al segle XXI
back to top