Propostes

En aquest apartat hi trobareu les principals propostes de polítiques públiques que han aportat els autors i les autores de la revista IDEES en els seus articles, publicats dins dels diversos dossier monogràfics que s'han editat.