Propostes

En aquest apartat hi trobareu les principals propostes de polítiques públiques i línies d'actuació que han aportat els autors i les autores de la revista IDEES en els seus articles i contribucions, publicats dins dels diversos dossiers monogràfics que s'han editat.