Mitjans de comunicació, pluralisme i control democràtic