Drets de ciutadania, dret de vot, immigració i mobilitat