El filòsof John Rawls argumenta que les societats ben ordenades, vertebrades entorn de la idea d’equitat, només poden emprendre una guerra justa en unes condicions molt determinades, com la legítima defensa dels seus ciutadans i de les llibertats que els emparen i la defensa humanitària d’altres societats amenaçades. En cap cas la guerra ha de servir per a assegurar guanys o ampliar territoris. Tampoc es pot acusar genèricament als pobles de les decisions dels seus dirigents; aquests han de ser els únics responsables de les guerres.

Aquest article forma part del número 17 de la revista IDEES, “Les humanitats en temps d’Internet”, publicat en format paper en l’edició de gener/març de 2003. Us podeu descarregar el PDF de l’article a continuació.

John_Rawls

John Rawls

John Rawls (1921-2002) va ser un filòsof polític nord-americà i un dels pensadors més rellevants de la segona meitat del segle XX, internacionalment reconegut per la seva defensa del liberalisme igualitari i les seves teories sobre la justícia. Va ser professor de filosofia política a les universitats de Princeton, Cornell i Harvard. Les seves obres principals són A Theory of Justice (1971), Political Liberalism (1993), The Law of Peoples (1999) i Justice as Fairness: A Restatement (2002). A partir d’una posició original en l’esperit contractualista dels filòsofs polítics clàssics, la seva teoria reflexiona entorn la idea de justícia, entesa com a equitat, i n’estableix els principis bàsics. Una de les formulacions més conegudes de l'autor és la idea del 'vel de la ignoràcnia' com a criteri per determinar la moralitat.