En aquesta sèrie de dos articles, els autors analitzen com la Unió Europea (UE) arriba a les eleccions al Parlament amb importants reptes presents i futurs. En particular, Europa ha de gestionar canvis econòmics d’envergadura, com la disrupció tecnològica, la transició demogràfica o el canvi climàtic. A més, el repte migratori, el distanciament dels EUA, l’ascens de la Xina o el revisionisme de Rússia subratllen la importància d’una major coordinació i integració europea en matèria de política exterior, defensa i seguretat. En aquest context, cal preguntar-nos: com afrontarà Europa els propers cinc anys?

Alex_Ruiz

Àlex Ruiz

Àlex Ruiz és economista del Departament de Macroeconomia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. És doctor en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i les seves àrees d’estudi principals són la integració i l’economia europees, amb especial èmfasi en les economies emergents.


Roser_Ferrer

Roser Ferrer

Roser Ferrer és economista del Departament de Marcoeconomia de l'Àrea de Planificació Estratègia i Estudis de CaixaBank. Té un Màster en Economia per l'University College of London (UCL) i és especialista en macroeconomia. Els seus estudis se centren en les economies perifèriques de l'eurozona i l'Europa emergent.


Javier_Garcia-Arenas

Javier Garcia-Arenas

Javier Garcia-Arenas és economista sènior al Departament de Macroeconomia de l'Àrea de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank. És Doctor en Economia pel Massachusetts Institute of Technology (MIT), on va exercir d'investigador i professor ajudant. Està especialitzat en economia política, macroeconomia i finances.