El 2020 es compleix el cinquè aniversari de l’Acord de París sobre el clima i de la presentació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Aquests dos fets van esdevenir èxits històrics que van donar un nou impuls als debats mundials sobre polítiques i van aportar una renovada esperança per a l’anhelada transformació radical. Cinc anys més tard, gran part de l’entusiasme i l’expectació originals han desaparegut.

On som ara? 2020, l’any de l’emergència planetària

El 2020 es recordarà majoritàriament com l’any en què la convergència de les crisis del clima i la biodiversitat van assolir un punt d’inflexió i es van convertir en una devastadora pandèmia, que ha infectat milions de persones a tot el món i ha provocat més de 700.000 morts, mentre les xifres segueixen creixent [1]1 — Taula sobre la COVID-19 del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universitat Johns Hopkins. Disponible en línia. .

L’emergent crisi de salut mundial és el símptoma d’una alteració molt més profunda i a llarg termini, i el sistema socioeconòmic actual és el motor subjacent dels reptes socials i ecològics existents

L’emergent crisi de salut mundial és el símptoma d’una alteració molt més profunda i a llarg termini. La ciència ens diu que la desforestació, la pèrdua de biodiversitat, el tràfic de fauna salvatge i el consum de carn augmenten el risc de pandèmia. Gairebé tres quartes parts de les malalties infeccioses provenen dels animals, la qual cosa és un efecte spillover de la pèrdua del seu hàbitat natural o de la producció industrial de carn. Els nostres hàbits de consum generen indústries, mineries i produccions agrícoles que cada vegada exigeixen més recursos. Ens trobem davant d’una emergència planetària i els riscos existencials són reals. El sistema socioeconòmic actual és el motor subjacent dels reptes socials i ecològics existents, amb atacs sobre els sistemes naturals que agreugen els límits del benestar [2]2 — Von Weizsäcker, E. & Wijkman, A. (2018) Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Nova York, NY: Springer. .

El repte més gran és que els sistemes actuals no justifiquen els efectes negatius que l’extracció, l’ús i la disposició dels recursos naturals tenen sobre el benestar humà. Es prioritza el creixement financer a costa de la resta: els altres indicadors de benestar, com ara la salut, l’educació i un entorn net, s’infravaloren o no es valoren gens ni mica. La COVID-19 i les conseqüències financeres del bloqueig econòmic han estat terribles i encara han fet més evident que la resposta mundial a l’escalfament global i la pèrdua de biodiversitat ha estat insuficient. L’import del suport financer que s’ha desplegat o promès per recuperar-se de la COVID-19 és enorme en comparació amb qualsevol esforç relacionat amb la idea de fer més sostenible l’economia, lluitar contra l’escalfament global o aturar el declivi dels ecosistemes.

Com hem arribat fins aquí? Els límits planetaris i els límits del creixement

Mantenir-se dins dels límits planetaris és essencial per garantir un futur verd, just i saludable per a tots els habitants de la Terra. Els programes i les accions de desenvolupament, per molt benintencionats que siguin, no seran sostenibles si no respectem aquests límits i protegim la nostra biosfera: l’Agenda 2030 no n’és una excepció. Models com el “pastís de noces” dels ODS (a continuació) i l’“economia dònut” il·lustren i mostren la interconnexió demostrant que les persones i la prosperitat depenen totes dues d’un planeta saludable [3]3 — El concepte d’economia dònut ha estat dissenyat per Kate Raworth, economista i membre del Club de Roma. .

Si s’executen correctament, l’Acord de París i els ODS, en essència, haurien d’oferir un pla integral (de desenvolupament universal) per a les persones i el planeta, amb l’objectiu de garantir pau, prosperitat i oportunitats a tothom en un planeta saludable [4]4 — Informe sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2020, pàgina 2. Disponible en línia. en arribar al 2030. Des del 2015, s’ha fet algun progrés, però continua sent lent i desigual, tant pel que fa a la implementació sobre el terreny com a la distribució dels fons i les compensacions. No s’està a l’altura de l’emergència en qüestió.

El benestar social i econòmic global depèn d’una biosfera sana.
Font: J.Lokranz/Azote a Rokström & Sukhdev (2016) i Folke et al. (2016)

A cinc anys de l’inici del viatge, hem aconseguit augmentar la consciència, en l’àmbit general, de la importància i la necessitat d’un “desenvolupament sostenible”, però encara ens enfrontem a una manca de comprensió profunda sobre les interrelacions entre els nostres diferents sistemes i les seves implicacions. Encara que l’Agenda 2030 reconeix l’existència de límits planetaris, no identifica els “límits del creixement”. Investigacions anteriors indiquen que és impossible assolir els ODS dins dels límits planetaris a través de mitjans convencionals de desenvolupament econòmic [5]5 — Randers, J., et. al. (2018). “Transformation Is Feasible: How to Achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries” (“La transformació és factible: com assolir els objectius de desenvolupament sostenible dins dels límits planetaris”). Stockholm Resilience Centre Report. . L’informe Límits del creixement, encarregat pel Club de Roma el 1972, ara fa gairebé 50 anys, ha demostrat ser visionari i precís en molts aspectes. Ressaltava les tensions inherents entre el creixement de la població, el desenvolupament i la disponibilitat limitada de recursos naturals d’aigua, energia i aliments, per la qual cosa considerava insostenible el paradigma de creixement convencional [6]6 — Meadows D. i Club de Roma (1972). The Limits to Growth: A Report for The Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (Els límits del creixement: informe per al Club de Roma sobre la difícil situació de la humanitat). Nova York, NY: Universe Books. . Avui en dia encara no s’ha interioritzat aquest missatge. Potser el fet que l’Agenda 2030 proporcioni poca orientació per implementar l’anhelada transformació en té parcialment la culpa.

Encara que l’Agenda 2030 reconeix l’existència de límits planetaris, no els identifica: és impossible assolir els ODS dins dels límits planetaris a través de mitjans convencionals de desenvolupament econòmic

Encara queda molt camí per recórrer per assolir completament els objectius climàtics i els ODS acordats democràticament per gairebé totes les nacions ara fa cinc anys. Les emissions globals segueixen augmentant i, cada any que passa, s’amplia la bretxa entre on som i on hauríem de ser per assolir les nostres aspiracions climàtiques [7]7 — Informe PNUMA sobre la bretxa d’emissions 2019. Disponible en línia. . A Austràlia, els incendis forestals del 2019 van alliberar a l’atmosfera 900 milions de tones de diòxid de carboni, l’equivalent a 2 anys d’emissions anuals de tot el país. Aquest estiu, els grans incendis i les altíssimes temperatures han afectat Sibèria, Califòrnia i l’Amazones i han fet duplicar els índexs de desforestació i de pèrdua del pergelisol en comparació amb el 2019. A mesura que l’escalfament global s’accelera, cada cop es creen més cicles negatius de retroalimentació: les sequeres i les onades de calor recurrents afecten els ecosistemes i els boscos, que ja no poden captar més carboni, però n’alliberen encara més quan cremen. Aviat pot passar el mateix amb els oceans i els mars: si bé sovint són considerats les millors bombes de carboni blau, s’estan sobreescalfant, la qual cosa provoca l’augment dels nivells d’acidesa i el emblanquiment del corall.

L’augment de la pobresa només agreuja el problema, ja que els més vulnerables del món es troben en primera línia dels desastres climàtics, les pèrdues de biodiversitat i les pandèmies, tal com hem vist amb claredat amb la COVID. Segons l’últim informe d’Oxfam, les desigualtats socioeconòmiques augmenten: els 2.153 multimilionaris del món tenen més riquesa que 4.600 milions de persones que representen el 60 % de la població mundial [8]8 — Lawson, M., et al. (2020). Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis (Temps de cura: treballs de cura no remunerats i poc remunerats i la crisi mundial de la desigualtat). Disponible en línia. . Els impactes i les complexitats convergents de l’augment de la desigualtat, combinats amb el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat, han pres el món per assalt. Mentre el “moviment de les armilles grogues” lluita per una política fiscal més justa, els joves critiquen els líders per la seva manca d’acció sobre el clima. Com ens assegurem de respondre a les necessitats que tenen moltes persones per sobreviure a finals de mes i, alhora, a les preocupacions que tan clarament ha manifestat la pròxima generació sobre la imminent “fi del món”?

Cap on anem? Cap a una recuperació verda, saludable i justa per a les persones i el planeta

No sabem com reconstruir les capes de gel i el gel marí de l’Àrtic, el cicle hidrològic, els boscos tropicals, els esculls de corall i tots els altres sistemes de suport a la vida de la Terra. Els punts d’inflexió descrits anteriorment només són el principi. Si esperem que l’emergència es manifesti plenament, simplement serà massa tard per invertir la descomposició dels sistemes humans i naturals i les crisis sanitàries que haurà provocat [9]9 — El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Pàgina 12. Disponible en línia. . La manera com els líders decideixen estimular l’economia és decisiva per a la nostra trajectòria futura. Sens dubte, el cost de la inacció és molt superior al pressupost destinat a la recuperació verda: els escenaris Business As Usual (BAU), les inversions en combustibles fòssils i l’esgotament dels recursos naturals ens portarien molt més enllà dels nostres límits planetaris. Ara tenim l’oportunitat de transformar-nos a través del disseny i no a través del desastre, així que fem-ho. Un futur estable, resistent i pròsper per a les persones i el planeta —el futur més desitjable per a tothom— encara està al nostre abast.

La manera com els líders decideixen estimular l’economia és decisiva per a la nostra trajectòria futura: el cost de la inacció és molt superior al pressupost destinat a la recuperació verda

Tot i això, la nostra oportunitat és reduïda i el temps s’acaba. Hem de reconèixer que es tracta d’una emergència planetària i assegurar-nos que establim immediatament els compromisos i les accions necessàries per garantir un planeta saludable per a persones saludables i sortir de l’emergència. Els pròxims 18 mesos seran crucials si volem doblegar la corba, assolir els objectius establerts per l’Acord de París i impulsar la implementació dels ODS. Els fons financers necessaris per donar suport a una recuperació verda, justa i saludable hi són: a través de 16 grans economies, els paquets d’estímuls econòmics injectaran aproximadament 2,2 bilions de dòlars americans directament a sectors que tenen un gran impacte sobre la biosfera [10]10 — Índex d’estímul verd de Vivid Economics 2020. Disponible en línia. .

Sabem quines són les solucions: invertir en energies renovables en lloc de combustibles fòssils i subsidis nocius, protegir i restaurar la natura, invertir en reforestació, sistemes alimentaris sostenibles, agricultura regenerativa i agroecologia i canviar cap a una economia més local, circular i de baixes emissions de carboni. Amb la natura com a aliada, les solucions basades en la natura (SbN) podrien absorbir un terç dels objectius d’emissions establerts per l’Acord de París. Els manglars, per exemple, capturen carboni, protegeixen les comunitats dels desastres i proporcionen hàbitats naturals per als peixos i aliments per a les famílies. Hi ha molts exemples positius que podríem incloure en una narrativa d’esperança i possibilitats de regeneració de la vida a la Terra.

Aquestes solucions formen part d’un trencaclosques que, quan el fem, ens ofereix una imatge més àmplia: no podem romandre cecs davant els objectius individuals i hem de deixar de pensar en els dominis polítics com a àmbits compartimentats. Aquesta també és la idea darrere del “pastís de noces”. El 2015, les Nacions Unides van presentar els ODS com a part d’un sistema integrat que requeria un enfocament polític horitzontal i no vertical. No obstant això, durant els darrers cinc anys, els polítics han treballat sovint en estratègies de desforestació, descarbonització o sanejament sense tenir totalment en compte les interconnexions entre el clima, la biodiversitat i la salut. Costa Rica podria ser un dels pocs països que ha desenvolupat un nou model de governança, on tots els ministres treballen conjuntament per als mateixos propòsits, la consecució dels ODS i la descarbonització de l’economia. Altres governs, per exemple a Finlàndia, han creat una Comissió o un Consell per als ODS amb la finalitat d’avançar en l’Agenda 2030 mitjançant un plantejament més intersectorial. Es tracta de petits, però significatius, passos cap endavant.

Els ODS són part d’un sistema integrat que requereix un enfocament polític horitzontal i no vertical: hem de deixar de pensar els dominis polítics com a àmbits compartimentats

Hem de ser realistes en el nostre plantejament i honestos en les nostres comunicacions: no tots podem guanyar. Fins i tot en un escenari de transició just, certes comunitats o regions es veuran més afectades: intenteu vendre el missatge de justícia i esperança a un miner del carbó que corre el risc de perdre la feina i els mitjans de subsistència. Els responsables polítics han d’estar oberts a les concessions mútues i a les externalitats negatives. Sobretot, hauríem d’estar preparats per oferir una contranarrativa de vies alternatives, incloent-hi l’accés a programes d’educació i ocupació que fomentin la innovació i l’aprenentatge transformadors, com també la requalificació i el reciclatge de treballadors i joves desplaçats, per augmentar la resistència de les generacions futures als xocs econòmics, sanitaris i ecològics post-COVID-19 [11]11 — El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Pàgina 8. Disponible en línia. .

Al cap i a la fi, la pandèmia, tot i les seves pèrdues, també ofereix oportunitats sense precedents: una transformació sistèmica de la societat i una recuperació positiva per a la natura podrien crear 395 milions de llocs de treball i proporcionar 10,1 bilions de valor econòmic, començant per la transformació d’aquests sistemes: alimentació, ús de la terra i oceans, com també entorn construït, extractives i energia [12]12 — Sèrie d’informes sobre economia de la natura del FEM 2020. Disponibles en línia. . Aquesta transformació ha d’incidir en tots els sectors de l’economia i comportar la integració de nous indicadors centrats en el benestar de les persones i del planeta, allunyant-se de les mesures tradicionals de creixement i prosperitat. La seguretat mediambiental, el clima, la salut i la resiliència social haurien de convertir-se en els nous paràmetres per mesurar l’èxit de la recuperació, no només el PIB.

La transformació que permet fer la pandèmia ha d’incidir en tots els sectors de l’economia i comportar la integració de nous indicadors centrats en el benestar de les persones i del planeta, allunyant-se de les mesures tradicionals de creixement i prosperitat

Veient la resposta política global a la pandèmia, és evident que els països que més han invertit en serveis públics, salut, seguretat social i altres xarxes de seguretat han demostrat ser els més resistents davant d’aquesta crisi. El fet que la majoria d’aquests països estiguin liderats per dones (Alemanya, Nova Zelanda, Islàndia, Finlàndia, Noruega, Dinamarca, Taiwan) no és casualitat. El lideratge d’aquests estats s’ha mostrat no només per la manera com han començat a integrar els sistemes d’ODS segons les seves estructures governamentals, sinó també per la manera com han gestionat la crisi i han tractat les seves comunicacions amb els ciutadans. Nova Zelanda, per exemple, ha configurat el seu pressupost nacional com un “pressupost del benestar” i la seva Primera Ministra ha estat aplaudida pel tractament de la crisi i per la claredat en els missatges que ha emès en relació amb la pandèmia sanitària. En canvi, els països que estan patint més amb la Covid (sobretot el Regne Unit, els Estats Units i Brasil) havien desinvertit en infraestructura pública, protecció dels ecosistemes i serveis sanitaris abans de la Covid. Aquests estats també són els més afectats per sequeres i incendis forestals importants, comunitats desplaçades i pèrdues generalitzades d’ingressos, en combinació amb un augment de la violència interracial, la tensió social i els disturbis civils.

Com arribar-hi: augmentar l’ambició per respondre a l’emergència planetària, implementar el pla d’emergència planetària i fer créixer el moviment per a les persones i el planeta

Quines són les lliçons que podem extreure de la resposta política global a la pandèmia de la COVID-19? Com podem abordar amb eficàcia les crisis de fons i dissenyar solucions a curt termini per canviar els sistemes a llarg termini i, d’aquesta manera, generar resiliència als cops del futur? Com aconseguim una recuperació verda, justa i saludable?

El canvi s’està produint arreu del nostre entorn. La bona notícia és que un nombre creixent de líders i simpatitzants s’estan unint al moviment de transformació radical i els ciutadans són cada vegada més conscients de la dependència intrínseca dels éssers humans envers la natura.

El pla d’emergència planetària versió 2.0 [13]13 — El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Disponible en línia. , publicat recentment pel Club de Roma, proporciona una brúixola perquè totes les nacions puguin respondre a l’actual emergència planetària. Compta amb el suport d’un nombre creixent d’institucions de les Nacions Unides, governs, empreses, grups de reflexió i organitzacions de la societat civil, i d’una associació d’emergència planetària que ara està formada per més de 250 grups d’interès.

Com a resposta a l’emergència planetària, més de 50 països han avalat un nou “Compromís per a la natura” i han declarat una “emergència planetària”, que s’anunciarà a les Nacions Unides el 28 de setembre, dos dies abans de la Cimera sobre la Biodiversitat. Es tracta d’un nombre important de líders que s’uneixen en un senyal polític d’unió i solidesa i que situen la natura i les persones al capdavant de l’agenda en el context de la recuperació econòmica i social. S’espera que s’hi uneixin molts més per formar una “coalició de voluntaris” i posar en relleu els caps d’estat i els països que estan obrint el camí cap a una recuperació verda, saludable i justa.

Ara és el moment d’assegurar-nos que no tornem a la situació d’abans i que fem servir el pla d’emergència planetària com una veritable brúixola per canviar la manera com ens comprometem i existim en el nostre planeta

La Unió Europea ha adoptat recentment un nou acord ecològic i un compromís massiu de 650.000 milions d’euros, dels quals destinarà el 30% a l’agricultura sostenible i l’acció climàtica. Definitivament, Europa està assumint el lideratge per a una recuperació verda i social post-Covid. La qüestió és si els altres estats membres europeus seguiran endavant amb la implementació. El nou paquet d’estímuls de la Xina, dissenyat el 2020, té un aspecte molt diferent del que es va dissenyar el 2008 després de la crisi financera i també sembla que avança cap a una recuperació verda i social. Aquí la qüestió és si la Xina serà capaç d’allunyar-se del desenvolupament de centrals elèctriques de carbó. Dit això, les empreses i els ciutadans xinesos són cada vegada més conscients dels problemes mediambientals i també hi posen de la seva part per avançar cap al que la Xina anomena “una civilització ecològica”. Pel que fa a altres economies emergents, Costa Rica ha avançat en una direcció similar, mentre la UE i altres països es troben en procés de planificar els seus propis paquets. Però, a causa de l’actual impacte econòmic de la Covid, molts països en desenvolupament segueixen confiant en gran part en la cancel·lació del deute i en nous préstecs de l’FMI i del Banc Mundial per recuperar-se.

A tot el món hi ha un moviment de mobilització de baix a dalt que desencadena i complementa la formulació de polítiques de dalt a baix. Els líders empresarials s’uneixen per accelerar l’acció pel clima i la biodiversitat. El moviment climàtic “Divendres per al futur” liderat per Greta Thunberg s’ha obert pas fins a les oficines dels més alts responsables de la presa de decisions de la UE i ara comencen a sorgir moviments similars sobre solucions basades en la natura [14]14 — Vegeu també: Youth for Nature. .

Per concloure, el 2020 encara no s’ha acabat: encara podem fer d’aquest any l’inici d’una reeixida “dècada d’acció”. No només declarem una emergència planetària, sinó que també mostrem què es pot fer per sortir-ne. Ara és el moment d’assegurar-nos que no tornem a la situació d’abans i que, de fet, fem servir el pla d’emergència planetària com una veritable brúixola per canviar la manera com ens comprometem i existim en el nostre planeta. Aquesta és la prova i la dificultat més grans per a la humanitat. Una prova que ja va ser predita fa 50 anys per valorats científics i líders de pensament, però ignorada i ridiculitzada per considerar-la poc realista. Li devem a aquesta Terra que anomenem casa afrontar el repte d’una relació veritablement simbiòtica entre les persones i el planeta.

La cocreació, la col·laboració radical i les associacions són el nucli d’aquesta relació, ja que només podem tenir èxit si treballem junts. Ara és el moment d’abraçar la importància de la col·laboració i la solidaritat entre les nacions, mentre reflexionem sobre l’impacte global d’una de les pandèmies més grans de la història. És el moment de la transformació i la cocreació de solucions i lideratge. És a través de l’acció col·lectiva nacional, regional i local que els responsables de la presa de decisions i els ciutadans poden avançar cap a un futur més brillant.

Propostes d’acció col·lectiva

A continuació es presenten alguns suggeriments concrets d’acció col·lectiva amb l’esperança que us sumeu a aquest moment essencial de transformació:

 1. Es convida les nacions i les comunitats locals a declarar una emergència planetària (per exemple, mitjançant una resolució parlamentària o un decret de l’ajuntament) i adoptar un pla d’emergència planetària per augmentar el nivell d’ambició i respondre a l’emergència; també es convida els governs a aprovar el “Compromís per a la natura” que aviat es presentarà a les Nacions Unides just abans de la Cimera sobre la Biodiversitat.

 2. Es convida governs, empreses, inversors, universitats, entitats regionals i locals i totes les institucions que puguin implementar el canvi a adoptar un plantejament veritablement intersectorial i sistèmic per transformar profundament les nostres societats basant-se en el model d’economia dònut; el progrés en l’elaboració de pressupostos i monitoratge es pot assolir mitjançant un nou conjunt d’indicadors que situïn el benestar de les persones i la natura en el centre dels nostres sistemes de valoració.

 3. Centenars d’empreses s’estan inscrivint a la crida a l’acció “La natura és cosa de tots” [15]15 — Crida a l’acció “La natura és cosa de tots”. Disponible en línia. i la llista completa de signants es donarà a conèixer el 21 de setembre durant la 75a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides.

 4. Es convida tots els líders i ciutadans de tots els àmbits de la vida a treballar junts amb un esperit de “col·laboració radical” [16]16 — Declaració de la missió sobre el clima i la sostenibilitat. Disponible en línia. i solidaritat, superant els límits tradicionals per accelerar l’acció i abordar l’emergència planetària en un esforç col·lectiu per avançar en canvis positius per a les persones i el planeta. Tothom pot esdevenir líder parlant i mobilitzant la seva comunitat, família, universitat, empresa i canviant els hàbits de consum [17]17 — Vegeu un exemple: TEDxCountdown. .


Les Nacions Unides han administrat les societats durant un període de pau sense precedents mitjançant la cooperació econòmica. L’Agenda 2030 i l’Acord de París són fites importants i marquen el to de què cal fer per “emergir de l’emergència” i crear una relació més harmònica entre les persones i el planeta.

Com que afrontem un desafiament encara més gran després de la COVID, tots hem de convertir-nos en administradors del futur i protegir el patrimoni mundial, promovent l’accés universal a l’alimentació, l’energia, l’aigua i l’atenció sanitària per tal de garantir la resistència a les futures crisis i oferir prosperitat a tothom. Ara és el moment de repensar, redistribuir, regenerar; és hora que un restabliment global doni forma al futur que es mereixen els nostres fills.

 • REFERÈNCIES

  1 —

  Taula sobre la COVID-19 del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) de la Universitat Johns Hopkins. Disponible en línia.

  2 —

  Von Weizsäcker, E. & Wijkman, A. (2018) Come on! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Nova York, NY: Springer.

  3 —

  El concepte d’economia dònut ha estat dissenyat per Kate Raworth, economista i membre del Club de Roma.

  4 —

  Informe sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2020, pàgina 2. Disponible en línia.

  5 —

  Randers, J., et. al. (2018). “Transformation Is Feasible: How to Achieve the Sustainable Development Goals within Planetary Boundaries” (“La transformació és factible: com assolir els objectius de desenvolupament sostenible dins dels límits planetaris”). Stockholm Resilience Centre Report.

  6 —

  Meadows D. i Club de Roma (1972). The Limits to Growth: A Report for The Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind (Els límits del creixement: informe per al Club de Roma sobre la difícil situació de la humanitat). Nova York, NY: Universe Books.

  7 —

  Informe PNUMA sobre la bretxa d’emissions 2019. Disponible en línia.

  8 —

  Lawson, M., et al. (2020). Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis (Temps de cura: treballs de cura no remunerats i poc remunerats i la crisi mundial de la desigualtat). Disponible en línia.

  9 —

  El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Pàgina 12. Disponible en línia.

  10 —

  Índex d’estímul verd de Vivid Economics 2020. Disponible en línia.

  11 —

  El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Pàgina 8. Disponible en línia.

  12 —

  Sèrie d’informes sobre economia de la natura del FEM 2020. Disponibles en línia.

  13 —

  El Club de Roma i l’Institut Potsdam (2020). Planetary Emergency Plan 2.0: Securing a New Deal for People, Nature and Climate (Pla d’emergència planetària 2.0: garantir un nou acord per a les persones, la natura i el clima). Disponible en línia.

  14 —

  Vegeu també: Youth for Nature.

  15 —

  Crida a l’acció “La natura és cosa de tots”. Disponible en línia.

  16 —

  Declaració de la missió sobre el clima i la sostenibilitat. Disponible en línia.

  17 —

  Vegeu un exemple: TEDxCountdown.

Sandrine Dixson

Sandrine Dixson-Declève

Sandrine Dixson-Declѐve té més de 30 anys d'experiència en política Europea i internacional i en lideratge de negocis i estratègia amb un enfocament especial en la Unió Europea i el canvi climàtic, el desenvolupament sostenible, el creixement "verd", les solucions energètiques convencionals i sostenibles i les finances sostenibles. Actualment és Co-presidenta del Club de Roma i assessora en diversos àmbits de la Comissió Europea. També forma part de consells assessors (Climate KIC, the European Aluminium i el IEEP) i és membre del Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) i Senior Associate a E3G. A més a més, és ambaixadora de la Energy Transition Commission (ETC) i Senior Advisor a Interel i Xynteo, i el 2017 va co-fundar la xarxa Women Enablers Change Agent Network (WECAN).


Elise Buckle

Elise Buckle

Elise Buckle ha treballat en el camp del desenvolupament sostenible i el canvi climàtic durant 20 anys. És la fundadora i presidenta de Climate & Sustainability, una plataforma de col·laboració per a a "change-makers". Ha assessorat l'ONU en temes de canvi climàtic i ODS i ha facilitat la Planetary Emergency Partnership. Va ser assessora senior de David Nabarro, nomenat pel Secretari General per desenvolupar la qualició Nature-Based Solutions liderada per la Xina i Nova Zelanda a la Cimera del Clima celebrada a Nova York el 2019. Ha treballat per la Climate Action Network International i va assessorar l'Ambaixador Khan, Negociador principal de la Presidència de Fiji a la COP23. És membre de l'ajuntament de Nyon, a Suïssa i ha publicat dos llibres.