COVID-19: A trigger for global transformation?
Mika Aaltola
2020

Abstract

L’Institut Finès d’Afers Internacionals estudia l’impacte del Covid-19 en la governança global i dibuixa diferents opcions en una prospectiva sobre el futur del context internacional davant de la situació actual. Als inics de la crisi, els líders polítics mundials es preocupaven pels aspectes sanitaris i epidemiològics del virus; no obstant això, a mesura que el temps ha anat passant i les repercussions per aquesta pandèmia han estat majors, els discursos polítics han anat canviant i ja no hi havia només una preocupació pel tema sanitari sinó també per les conseqüències polítiques, econòmiques i socials que aquesta crisi provocarà a la societat.


Idees principals
  • Les pandèmies tendeixen a accentuar els antagonismes, en el cas actual: La sostenibilitat que la humanitat té amb el mon natural i les relacions politiques entre estats i en el seu interior.
  • Les crisis sanitàries poden servir per jutjar les actuacions dels líders polítics, i el Coronaviurs no és una excepció. Totes les mirades s’han centrat en la capacitat dels qui estan a primera línea política per protegir la seva població i han estat jutjats per aquesta capacitat, ja sigui per les mesures imposades, com en el cas de la Xina, que molts consideren incompatibles l’ordre liberal internacional, pel comportament egoista, unilateral i amb retard per part dels Estats Units o la inacció i manca de coordinació de la Unió Europea.
  • Les crisis sanitàries poden servir per jutjar les actuacions dels líders polítics, i el Coronaviurs no és una excepció. Totes les mirades s’han centrat en la capacitat dels qui estan a primera línea política per protegir la seva població i han estat jutjats per aquesta capacitat, ja sigui per les mesures imposades, com en el cas de la Xina, que molts consideren incompatibles l’ordre liberal internacional, pel comportament egoista, unilateral i amb retard per part dels Estats Units o la inacció i manca de coordinació de la Unió Europea.


Conclusions
  • L’informe pronostica diferents aspectes en els quals la crisi del COVID-19 pot actuar com a detonant en alguns àmbits de la governança mundial com, per exemple, l’actual sistema productiu interdependent entre diversos països, la desconfiança en el sistema sanitari sota el marc de l’Organització Mundial de la Salut, l’augment de pràctiques restrictives de la llibertat ambulatòria, la manca de lideratge dels Estats Units i la desconfiança d’occident cap a la Xina amb una important deriva autoritària en les mesures de restricció imposades a la seva població.
  • Conclou que s’hauria de reduir la politització de les pandèmies: una bona governança hauria de ser capaç de mitigar aquesta politització i centrar-se únicament i exclusivament en el control de la pandèmia deixant els aspectes polítics de banda i prioritzant vides humanes.


Accedeix a l’article complet.

back to top