The world remade by COVID-19. Scenarios for resilient leaders
Deloitte Salesforce
2020

Abstract

Aquest document forma part de la sèrie publicada per Deloitte que intenta donar resposta a les preguntes sobre com un lideratge resilient hauria de respondre en aquest moment de crisi. La sèrie està dividida en tres parts i aquest informe n’és la tercera. El document vol compartir una visió de com el món podria desenvolupar-se durant els propers 3-5 anys i va dirigit a ajudar els líders a explorar les potencials implicacions de la COVID-19 a llarg termini.Idees principals

L’informe assenyala cinc incerteses fonamentals que podrien tenir un impacte significatiu post-Covid19. Són incerteses perquè encara no sabem com evolucionaran, i per això l’estudi en planteja tots els possibles desenvolupaments:

 • La gravetat de la pandèmia i el patró de contagis. De menys impacte a més impacte, els autors descriuen 5 possibles patrons: Pic ràpid; auto-alleujament perquè es crea immunitat de grup; una progressió gradual deguda a una exposició prolongada al virus; la muntanya russa, on hi ha onades estacionals cada cop menys greus i una segona onada més forta que la primera. 
 • El nivell de col·laboració entre països. Podria haver-hi una resposta coordinada i efectiva que permetria reduir la mobilitat i fer testos per contenir el virus i limitar futurs brots o una resposta dèbil i dividida per la manca de coordinació, la falta de recursos, i la manca de transparència i assumpció de responsabilitats. 
 • La resposta dels sistemes sanitaris a la crisi 
 • Les conseqüències econòmiques de la crisi
 • El nivell de cohesió social com a resposta a la crisi 

L’estudi proposa quatre potencials escenaris sobre què podria passar: 

 • The passing storm: l’epidèmia és lleu i es controla gràcies a les mesures efectives dels governs però té repercussions econòmiques a llarg termini: pèrdues irreversibles per part de les petites empreses i els individus de renda baixa-mitjana. Augmenta l’èmfasi en la necessitat d’actuar contra el canvi climàtic de manera coordinada i els governs i les organitzacions internacionals guanyen confiança i importància. 
 • Good company: es prolonga la pandèmia i els governs no poden donar una resposta i les empreses s’erigeixen com a part fonamental de la solució, s’accelera la transició cap a un stakeholder capitalism. Es mantenen els vincles socials però s’orienten bàsicament cap a interessos privats; la tecnologia esdevé el focus d’importància, les empreses innoven en salut i biotecnologia i augmenta la concentració de poder per part de grans empreses, cosa que fa que els governs s’hi hagin de subordinar. 
 • Sunrise in the east: la pandèmia és greu i només la Xina i altres nacions orientals són més eficients a l’hora de gestionar la pandèmia i de donar una resposta sanitària col·laborativa. Aquests països agafen les regnes com a poders primaris en l’escenari mundial i els seus sistemes polítics esdevenen el model a seguir 
 • Lone wolves: la pandèmia s’allarga i és greu i això fa que els governs no es coordinin entre ells i adoptin polítiques aïllacionistes, s’escurcin les cadenes d’abastiment i augmentin la vigilància. Cau la cohesió social, augmenten la xenofòbia i la desconfiança i, en general, regna la confusió. 


Conclusions
 • L’evolució de les 5 incerteses fonamentals que comenta l’estudi serà fonamental a l’hora de definir l’escenari mundial futur. 
 • L’actuació dels líders resilients, a qui es dirigeix aquest informe, serà essencial per reconduir les incerteses que presenta la situació cap a l’escenari menys nociu possible.  
 • En funció de com es faci la gestió de la situació actual i d’on se centrin els esforços (economia, societat, política, tecnologia) arribarem a un o altre escenari. 


Accedeix a l’informe complet.

back to top