Després del 9N, ens trobem indiscutiblement més a prop d’Europa. Els valors més profunds que van portar a la fundació de la Unió Europea –la democràcia, el civisme, la tolerància, el protagonisme i la centralitat dels ciutadans; i també l’eficàcia, o la capacitat d’organització– es van veure reflectits en una jornada on els catalans es van expressar sense por a favor de construir un nou Estat en el si de la Unió. Al número 40 de la revista IDEES, parlem de l’europeïtat de Catalunya però també de la catalanitat d’Europa.

Aquest article forma part del número 40 de la revista IDEES, “Una Europa sense Gaudí, sense Casals, sense Dalí…? ”, publicat en format paper en l’edició de setembre/desembre de 2014.

Ferran_Saez

Ferran Sáez Mateu

Ferran Sáez Mateu és filòsof i escriptor. Professor titular a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, entre 2011 i 2015 va ser director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis de la Generalitat de Catalunya. Ha publicat, entre d’altres, els assaigs Michel de Montaigne: Dels Caníbals (1992), La invenció de l'Home (premi Pere Calders 1996), El crepuscle de la democràcia (premi Josep Vallverdú 1998), Els bons salvatges (2008), Vides improbables (2010) i el breviari Una estranya forma de vida (2016). També és autor de les novel·les Les Ombres errants (2012) i La nit contra tu (2016).


Marc Leprêtre

Marc Leprêtre

Marc Leprêtre és el responsable d'estudis i prospectiva del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis i investigador en sociolingüística i història contemporània. Les seves àrees de recerca i estudi són la sociolingüística, les llengües minoritàries, la diversitat cultural i els processos de construcció nacional a l'antiga Unió Soviètica. Ha publicat amb Jordi Bañeres Lituània: dels inicis a la tercera independència (1990) i nombrosos articles a revistes com Papeles del Este, El Contemporani, Lengas, Noves SL i Llengua i Ús.