A què es dedica AIS?

AIS Group és una empresa catalana fundada l’any 1987 que es dedica a transformar dades en coneixement útil per prendre decisions òptimes. Som experts en analitzar dades i construir models amb elles per predir i/o optimitzar processos. Per això fem servir especialment tècniques d’intel·ligència artificial (IA) com machine learning per àrees de negoci com el màrqueting, la planificació de la producció, la logística o els recursos humans en sectors com retail, la indústria o sanitat. El nostre creixement més destacat i la nostra internacionalització s’explica principalment per l’aplicació que fem de la IA per la gestió del risc de crèdit a entitats financeres. És justament amb aquest tipus de solucions amb les que estem avançant pel continent africà.

Quina estratègia heu seguit per internacionalitzar-vos a l’Àfrica Subsahariana?

La clau va ser un primer projecte al qual vam comptar amb l’assessorament de l’oficina d’ACCIÓ a Washington. El seu equip ens va ajudar a preparar una licitació del Banc Mundial a Marroc, la qual ens van adjudicar finalment l’any 2012. Posteriorment, vam seguir assolint projectes amb el Bank Africà de Desenvolupament a Costa d’Ivori i vam anar obtenint cada cop més visibilitat dels projectes i iniciatives al continent Africà. El cert és que gràcies a les multilaterals vam tenir les primeres referències, que van ser molt útils per poder després guanyar altres operacions directament amb el bancs del continent tan privats com públics, i fer negoci cada cop a més països.

Quina és la vostra experiència en aquesta regió?

Com sempre que s’entra en un mercat nou, cal una dedicació intensa. Posar el primer peu al Marroc va ser un encert per poder anar avançant en la nostra estratègia. Si bé cal dir que ens hem trobat amb unes diferències molt grans respecte a experiències internacionals anteriors. Per exemple, una de les solucions que oferim a les entitats financeres és un sistema d’avaluació de sol·licituds de crèdits de particulars i empreses, i en molts països africans ens hem trobat que hi ha una important mancança de dades. A alguns encara ni tan sols existeix la identificació única de persones o d’empreses, o no disposen d’un registre de propietat. És tot un repte.

Què destacaríeu del mercat africà?

Àfrica és sempre una oportunitat, però hem de ser conscients de les particularitats de cada país, que ens mostra realitats molts diferents. Per exemple, Marroc és un líder clar del desenvolupament al continent tot i ser un mercat petit. La zona d’Àfrica de l’Oest té certa harmonia pel passat francòfon i, per exemple, tots 8 països estan sota el paraigües d’un mateix regulador de la zona UEMOA. Per la banda anglòfona, en canvi, cada país té la seva pròpia idiosincràsia, regulació i això limita certes activitats. En el nostre àmbit, destaca Kènia, molt dinàmic amb el Mobile Banking. Finalment, trobem la zona MENA, concretament els països del Mediterrani, que són una altre grup amb qui la mateixa Unió Europea està actualment fent esforços per consolidar les seves economies. Cal parar també atenció a la necessitat de verificar el context polític que garanteix estabilitat, així com les barreres normatives i econòmiques per a cada sector. Però a AIS Group estem convençuts del potencial d’Àfrica i hem basat part del creixement orgànic de la nostra companyia en aquest continent.

AIS Group

AIS – Aplicacions d'Intel·ligència Artificial, S.A. és una empresa de consultoria estratègica, financera i tecnològica amb operacions a nivell internacional. La seva especialitat és generar valor a partir de les dades mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial, intel·ligència de negoci i la tecnologia perquè els seus clients assoleixin els seus objectius. Per a fer-ho es recolzen en la creació de sistemes de suport a la presa de decisions basats en la modelització estadística per a la previsió i matemàtica per a l'optimització, així com en l'ús de tècniques Big Data i Machine Learning.