En aquest estudi sobre representacions socials, Gemma Tubert i Jordi Busquet analitzen quines són les percepcions que perviuen en l’imaginari col·lectiu de la societat contemporània entorn el binomi ideològic dreta-esquerra. Amb un enfocament innovador i de caire experimental, i a través de la metodologia dels grups de discussió, els autors van dissenyar vint-i-cinc làmines amb diversos dibuixos i figures abstractes que, a priori, no tenen cap significació concreta. Sense anomenar quin era l’objecte d’estudi, les persones convocades a les sessions de treball van haver d’indicar, per a cada representació visual, si els suggeria dreta o esquerra, i justificar la seva resposta.

Aquest estudi forma part del número 41 de la revista IDEES, “La mirada ideològica: les nocions de dreta i esquerra en les representacions visuals”, publicat en format paper en l’edició de setembre/desembre de 2015.

Jordi Busquet

Llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en Sociologia per la Universitat Ramon Llull. Professor titular de la mateixa universitat i responsable de la xarxa de recerca CONiCOM (Conflicte, infància i comunicació) de la Facultat de Comunicació. Ha donat classes de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra, a la vegada que ha dirigit o participat en diversos projectes d’investigació en el camp de la cultura i la comunicació a nivell català, espanyol i europeu. Va ser guardonat pels VIII Premis a la Investigació de la Comunicació de Masses atorgat per la Generalitat de Catalunya amb l’obra La cultura i la comunicació de masses a debat (els intel·lectuals i l’anàlisi de la cultura). És autor i coautor de nombroses publicacions d’entre les que cal destacar Lo sublime y lo vulgar. La “cultura de masas” o la pervivència de un mito (2008), L’esnobisme (2011) i Pierre Bourdieu. La vida com a Combat (2012).


Gemma Tubert

Gemma Tubert és llicenciada en Psicologia i doctoranda en Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. És periodista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), i ha col·laborat també en la secció de l'Alt Empordà del Diari de Barcelona, i al diari El Gerió Digital. Escriu sobre política i cultura des del punt de vista local.