Coronavirus: Why the EU needs to unleash the ECB
Pepijn Bergsen
2020

Abstract

Tot i que els líders polítics han respost a l’amenaça econòmica desfermada durant la crisi de la Covid-19, les mesures anunciades estan dirigides únicament a donar suport a les empreses. Aquest article, escrit per l’investigador Pepijn Bergsen de Chatham House, comenta que la crisi que vivim és més profunda i té un abast que transcendeix la resposta actual. En aquest sentit, per evitar els danys que podria causar la situació, l’autor defensa que és necessària una resposta finançada col·lectivament i cal que els governs i el Banc Central Europeu (BCE) vagin tan lluny com sigui necessari.Idees principals
  • El Banc Central Europeu ha anunciat mesures de suport pels sistemes bancaris, que son fonamentals per garantir la continuïtat del sistema financer europeu i la supervivència dels sistemes bancaris més dèbils.
  • L’economia de l’eurozona podria contreure’s un 10% aquest any i augmentarà significativament el dèficit pressupostari dels estats.
  • La Comissió Europea ha donat via lliure als estats per gastar els diners que calguin per lluitar contra la crisi, però en països amb els pressupostos desequilibrats aquest augment de la despesa combinat amb la davallada dels ingressos fiscals podria tenir conseqüències negatives. És per això que la resposta a la Covid-19 ha de ser finançada col·lectivament.
  • Per aconseguir un finançament col·lectiu, l’Eurogrup podria fer servir el Mecanisme Europeu d’Estabilitat per donar fons als estats, però la seva capacitat de préstec és molt reduïda. Així que la responsabilitat de registrar l’augment de la despesa de cada govern passa al BCE, l’única institució amb un poder monetari ilimitat.
  • El BCE podria o bé comprar gairebé tots els bons emesos pels estats membres —necessitaria el permís del Consell Europeu per fer-ho— o bé prestar diners directament als governs —cosa prohibida pels tractats europeus i que suposaria la suspensió temporal d’aquests—.


Conclusions

L’article conclou que cal que els governs diguin explícitament al Banc Central Europeu que junts poden fer el que sigui necessari per salvar l’economia mitjançant el suport directe a les empreses i a les llars.


Accedeix a l’article complet.

back to top