En aquest article, Alberto Alesina i Enrico Spolaore ens proposen una anàlisi que parteix de la comparació de les ciutats-estat de l’Edat Mitjana europea amb les actuals nacions amb aspiracions secessionistes del perfil de Catalunya. Els dos autors creuen que emmirallar-se en aquestes organitzacions polítiques, salvant les distàncies, proporciona una idea fidel de les possibilitats que ofereixen els governs petits en un context de lliure comerç. Segons els autors, les fronteres polítiques disten molt de poder determinar les perspectives de prosperitat econòmica d’una regió; en aquest sentit, els arguments en aquesta direcció no tenen cabuda en el debat actual. 

Aquest article forma part del número 38 de la revista IDEES, “Petites nacions, estats viables”, publicat en format paper en l’edició de setembre/desembre de 2013.

Alberto Alesina 

Alberto Alesina es graduà en Economia per la Universitat de Bocconi, i el 1986 obtingué el Doctorat per Harvard, on esdevingué professor Nathaniel Ropes d’Economia Política. Fou president del Departament d’Economia de 2003 a 2006, moment en el qual passà a ser director del programa d’Economia Política de l’Oficina Nacional d’Investigacions Econòmiques. També fou membre del Centre de Recerca en Polítiques Econòmiques, de la Societat Economètrica i de l’Acadèmia Americana d’Arts i Ciències. Els seus articles han estat publicats en totes les revistes acadèmiques principals d’economia. És autor de 5 llibres, entre els quals destaquen Fighting Poverty in the US and Europe: A World of Difference (2004) i The Future of Europe: Reform or Decline (2006). El seu treball girà al voltant d’una gran varietat de temes: cicles empresarials polítics, política fiscal i dèficits pressupostaris, procés d’integració europea, polítiques d’estabilització en països d’alta inflació, unions monetàries, estat del benestar a EEUU i Europa, i un llarg etcètera.


Enrico Spolaore

Enrico Spolaore és professor d’Economia a la Universitat Tufts i investigador associat a l’Oficina Nacional d’Investigacions Econòmiques (NBER), on destaca com a membre del programa de Política Econòmica. Després de graduar-se per la Universitat de Roma i obtenir el Doctorat per Siena i per Harvard, exercí a Brown, Boston College i la Universitat Estatal d’Ohio, i arribà a Tufts el 2004, on dirigí el departament d’Economia de 2006 a 2012. És membre de la xarxa de recerca CESIfo, i ha publicat articles en revistes acadèmiques com  American Economic Review, Quarterly Journal of Economics i Review of Economic Studies, a més de ser coautor del llibre The Size of Nations (2003) i d’escriure abundants capítols en diverses publicacions. Els seus àmbits d’estudi són l’economia política, el creixement i desenvolupament econòmic i l’economia internacional.