Conciliació i cures

La situació derivada de la COVID-19 ha fet encara més evident el conflicte existent entre la vida personal, familiar i laboral, especialment per a les dones. Dins del dossier especial sobre feminismes, la revista IDEES impulsa una reflexió sobre l’estat actual de les polítiques públiques de cures i conciliació