Si estàs en parella resulta complicat reconèixer –o fins i tot, adonar-te– que estàs patint violència masclista per part del teu company. Per aquest motiu, l’Enquesta de violència masclista pregunta sobre un seguit de situacions que permeten concloure que un 12,4% de dones majors de 15 anys a Catalunya han patit episodis de violència masclista per part de la seva parella actual. D’aquestes, només un terç afirmen haver-se sentit maltractades. Entre les que reconeixen el maltractament, una de cada cinc enquestades diu sentir por de la seva parella molt sovint o constantment.

Viure amb por és una de les conseqüències més invisibles i segurament també més greus de la violència masclista: comporta una pèrdua dramàtica de qualitat de vida i de llibertat.