Les pràctiques culturals, informatives i d’oci presenten algunes diferències de gènere. En l’àmbit de la lectura, els llibres i les revistes són més llegits per dones, mentre que els homes es decanten més sovint pels diaris. Escoltar la ràdio i jugar a videojocs són pràctiques més masculinitzades, com també ho són escoltar música i mirar internet, que tanmateix són molt habituals en ambdós sexes. Són més minoritàries –i força similars en els dos sexes– l’assistència a concerts, al cinema i a espectacles. Tanmateix, hi ha una activitat que destaca per damunt de les altres de manera inapel·lable i sense diferències significatives entre homes i dones: mirar la televisió.