La major part de persones nascudes a l’estranger que viuen a Catalunya provenen d’Europa: representen un terç del total de persones immigrades. A Barcelona, gairebé en són quatre de cada deu. Àfrica i Amèrica són els continents d’origen d’un quart de la població a Catalunya, mentre que Àsia i Oceania, conjuntament, ho són d’un 15%.

Malgrat el que les persones autòctones acostumen a pensar, migrar és un projecte emprès per homes i dones en proporcions similars. Si ens fixem en el sexe i l’origen declarats als padrons, a Catalunya hi resideixen en primer lloc dones europees, seguides d’homes europeus, africans i americanes. En menor proporció, africanes, americans, asiàtics i asiàtiques. A Barcelona, el pes de les persones d’origen africà és molt menor a la resta (també respecte Catalunya). En canvi, destaca el nombre de dones d’origen americà, col·lectiu clarament feminitzat.

Les dades evidencien les diferències entre projectes migratoris en funció de l’economia del territori de destí i de les normes de gènere dels països (d’origen i de destí). En el cas de Catalunya, la demanda segregada d’algunes feines determina els orígens dels treballadors i treballadores que hi migren.