Sovint pensem que el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques a les parelles joves és ja una realitat. Les dades, en canvi, no conviden a l’optimisme: més del 60% dels homes menors de 35 anys que viuen en parella afirmen no fer cap tasca domèstica en solitari, un 25% més del que afirmen les dones d’aquesta edat. En l’altre extrem, el percentatge de les dones joves que diuen realitzar entre 3 i 5 tasques domèstiques soles o gairebé soles és més de 5 vegades major que el percentatge dels homes que afirmen tenir aquest mateix nivell de dedicació.

Amb tot, podríem deduir que el repartiment equitatiu de tasques domèstiques a les llars joves es produeix només en una forquilla que va entre el 36% i el 40% dels casos.