Al llarg de la darrera dècada, l’edat mitjana de les dones en el moment de tenir el primer fill/a a Catalunya no ha parat de créixer, així com l’edat mitjana de la maternitat (mitjana d’edat en què les dones tenen qualsevol dels seus fills/es, sigui el primer/a o no). L’any 2007, les dones eren mares per primera vegada als 29,3 anys, mentre que ara ho són als 31. La tendència, comuna al conjunt de la Unió Europea, fa saltar les alarmes i exigeix reflexionar sobre les condicions econòmiques i materials de les dones en edat de ser mares, la responsabilitat compartida dins de la llar i el suport de l’administració i del conjunt de la societat a la criança. Tots són factors que poden estar lligats al fet que es posposi la maternitat i poden estar complicant-ne, en els casos d’edats més avançades, la seva factibilitat.

*Nota metodològica: Durant un any natural donat, l’edat mitjana de les dones a la maternitat es calcula utilitzant les taxes de fecunditat per edat (dels 15 als 49 anys).