Ser mare o pare reclama energia, treball i diners. Les dades relatives al treball de temps parcial mostren com aquesta càrrega es produeix de manera diferent entre els homes i les dones. A Europa hi ha tres vegades més de dones que homes amb una feina remunerada a temps parcial, i aquesta diferència augmenta de forma preocupant amb l’aparició de la càrrega de la criança. Paradoxalment, el treball a temps parcial tendeix a disminuir (si bé en menor mesura) entre els homes quan esdevenen pares, fet que augmenta la disparitat en els salaris i en les responsabilitats familiars.

Les dades sostenen la idea que la maternitat és un moment clau en la precarització econòmica de les dones a causa de la manca de repartiment equitatiu de les càrregues de treball remunerat i no remunerat dins de les llars.