COVID-19

La pandèmia ha afectat profundament les nostres societats de manera inesperada. Per analitzar-ne l’impacte sanitari, econòmic, social i mediambiental, la revista IDEES ha posat en marxa un seguit de continguts, articles i debats.