La meitat de les dones, especialment les joves, afirmen haver patit alguna vegada agressions sexuals en forma de comentaris obscens, exhibicionisme, tocaments, assetjament o violacions, entre d’altres. Es produeixen amb més freqüència per part d’homes que no són ni la parella ni l’exparella. Per tal de poder fer-hi front, convé conèixer quins són els espais on aquestes agressions es produeixen més sovint.

La darrera Enquesta de violència masclista assenyala que els espais públics, com carrers i places –i, sobretot, els llocs d’oci– són els entorns on més freqüentment s’agredeix sexualment. Destaquen també l’espai de la feina i l’acadèmic, malgrat que des de fa anys disposem de protocols i de polítiques adreçades a convertir-los en espais segurs. Les dades fan evident que no s’està aconseguint aquest objectiu com caldria.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.