Les condicions de vida i les desigualtats socials són factors que determinen l’estat de salut, però també la seva percepció: com més baixa és la classe social, pitjor salut afirmem tenir i, en general, els homes perceben tenir millor estat de salut que les dones.

Les dades demostren que les persones més benestants no només tenen menys problemes de salut, sinó que viuen menys desigualtats de gènere pel que fa al seu benestar físic i mental. És a les classes mitjanes i baixes on, pel que fa a la salut, es produeix una major desigualtat entre homes i dones.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.