Sovint pensem que el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques a les parelles joves és ja una realitat. Les dades, en canvi, no conviden a l’optimisme: més del 60% dels homes menors de 35 anys que viuen en parella afirmen no fer cap tasca domèstica en solitari, un 25% més del que afirmen les dones d’aquesta edat. En l’altre extrem, el percentatge de les dones joves que diuen realitzar entre 3 i 5 tasques domèstiques soles o gairebé soles és més de 5 vegades major que el percentatge dels homes que afirmen tenir aquest mateix nivell de dedicació.

Amb tot, podríem deduir que el repartiment equitatiu de tasques domèstiques a les llars joves es produeix només en una forquilla que va entre el 36% i el 40% dels casos.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.