Les dones i els homes artistes i creadors tenen una visibilitat als entorns culturals força diferent en funció del tipus d’espai del qual es tracti: no és el mateix un gran auditori que un centre cívic. En efecte, a la ciutat de Barcelona, on aquesta diferència s’ha pogut identificar, això denota jerarquia: els espais amb menor prestigi, menor pressupost o més vinculats a la cultura quotidiana com ara els centres cívics o les biblioteques compten amb una important presència de dones. En canvi, els més prestigiosos o millor finançats, com els grans auditoris o els teatres, tenen una aclaparadora majoria masculina.

Per a conèixer més dades actualitzades sobre la invisibilització de les dones professionals en el context cultural català, us remetem a @onsonlesdones, @donam_escena i observatoricultural.blogspot.com.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.