La presència i les condicions de treball de les dones al món del cinema ha estat un dels temes més controvertits dels darrers anys. El consum de cinema és comú en homes i dones i també ho és l’interès acadèmic, però la professionalització i el reconeixement són menors, tot i que en els darrers anys ha millorat substancialment.

En el curs 2017-2018, hi havia 465 dones i 428 homes alumnes de cinema o audiovisuals al sistema universitari català. Ara bé, s’observa una pèrdua de talent en el moment de la professionalització, tal com demostren les darreres dades sobre ocupació al sector, de l’any 2015.

Pel que fa al reconeixement, si ens fixem en els premis del cinema català, els Gaudí, veiem que l’any 2019 ha augmentat una mica el pes dels premis a dones professionals. Tot i això, respecte al total dels premiats, el percentatge no arriba al 40%, xifra que es considera el llindar necessari per a una composició paritària.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.