Els matrimonis entre un home i una dona representen el 96,5% del total, mentre que els que matrimonis entre persones del mateix sexe representen l’altre 3,5% (507 entre homes, i 523 entre dones l’any 2017). Tanmateix, els matrimonis mixtes han anat caient en els darrers anys, de manera molt pronunciada amb l’arribada de la crisi econòmica, l’any 2009. A partir de 2014, però, s’han recuperat lleugerament.

Els matrimonis entre homes van viure una eclosió els primers anys després de la seva legalització (l’any 2005 i 2006), tot i que van disminuir al llarg de la dècada següent fins l’any 2015, en què van tornar a augmentar. Els matrimonis entre dones, en canvi, semblen haver estat menys relacionats amb el context econòmic, i han anat creixent de manera gradual i constant. L’any 2005 representaven un terç del total de matrimonis entre persones del mateix sexe, però l’any 2017 ja superaven el 50%.

Nota: *A partir del 3 de juliol, quan entrà en vigor la Llei 13/2005.

Observatori_iQ

Observatori iQ

iQ és una cooperativa que vol contribuir a la innovació social en favor de l'equitat de gènere. Realitza l'Observatori iQ, on es mostren dades estadístiques sobre les diferències i desigualtats d’homes i dones en diferents àmbits de la vida quotidiana a Catalunya. L'equip està format per professionals amb perfils diversos i està dirigit per la politòloga Maria de la Fuente.